Politikere! Velg en veiløsning til Rønvikfjellet dere ikke behøver å angre på

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerBodø bystyre skal om kort tid ta stilling til om Bodøs skattebetalere skal bekoste ny vei opp til Rønvikfjellet og store reguleringsendringer nede i Rønvika for at Arthur Buchardt skal få bygge hotell oppe på fjellet. - Finnes det noen rimelighet i å gi slike særfordeler til en enkelt næringsdrivende?

Dersom det uansett skulle bli vedtatt å bygge ny vei fra Rønvika og opp, har siv.ing. Snorre Leivseth i den avklarende og særdeles tankevekkende kronikken ”Et risikoprosjekt” i AN lørdag 8. september advart mot de konsekvensene ny vei vil medføre om man velger det traseforslaget som byplankontoret ser ut til å gå inn for. Han peker med rette bl.a. på enorme og varig skjemmende skjæringer opptil 20 m høye, tilsvarende høyden på det nybygde Bryggerikvartalet. Er dette virkelig noe vi må og vil akseptere for å få et hotell oppe på fjellet? - Svaret bør selvsagt bli Nei.

Ingen vil kunne forsvare, verken overfor dagens eller fremtidens bodøværinger, at man valgte en veiløsning, som muligens vil være den billigste(?), med digre, varige og skjemmende naturinngrep for å komme opp til en naturperle, når det forelå veiløsninger som bare etterlater seg små synlige spor.

Her er ett forslag: Fra Rønvika og opp har Fjellveien to kraftige svinger. En i krysset med Hyttebakken og Åsiden og en ca 100 m lenger nede. Jeg foreslår at dagens trase opp til nedre storsving beholdes, og at det der etableres et veiskille, der en vei, forbeholdt biltrafikken til Rønvikfjellet, tar av til høyre og legges i tunnel i bue under Ramnfloget med utløp oppe ved utløpet av Nedre Vollvatn. Mens  man til venstre beholder dagens Fjellveien, og lar den bli forbeholdt all trafikk til Hyttebakken og Åssiden samt til gang- og sykkeltrafikken til Rønvikfjellet.

Umiddelbare fordeler ved forslaget:

  • Ingen nye høye skjæringer eller fyllinger, bare to overbygde tunnelåpninger.
  • Dagens vegetasjon forblir bortimot urørt, inkludert  furu- og lerketrærne mellom de to storsvingene.
  • Beboerne i Hyttebakken og Åssiden får en langt mindre trafikkert ut- og innkjøring til og fra Fjellveien.
  • Behovet for økt veibredde pga fortau i bakken faller bort ovenfor nedre storsving.
  • Kostnader knyttet til bruk av eksisterende vei ovenfor nedre storsving, reduseres til et skilt nede i veiskillet samt til en sperre i begge ender av gang- og sykkelveien fra øvre storsving og opp, for å forhindre at biler tar seg inn på gang- og sykkelveien.
  • Dersom trappestien i nedre del av Åssiden oppgraderes litt, vil alle som ønsker å gå til fots opp og/eller ned til  fra fjellet, kunne gjøre det nesten uten å bli berørt av biltrafikk. Ved å følge gang- og sykkelveien ned til øvre storsving og deretter  Åssiden og trappestien, ender man i Fjellveien like ovenfor krysset med Slettvollveien. Eventuelt vil man som i dag, kunne gå fra øvre storsving bortover Hyttebakken og ned Oppliveien til Nedre Rønvik.

Denne artikkelen fant jeg å måtte skrive etter å ha lest Snorre Leivseths tankevekkende kronikk i AN 8. september. Først da så jeg nødvendigheten av ikke å brenne inne med forslaget.

Nå er det opp til politikerne å ikke la seg presse av at hotellbyggeren har dårlig tid, men at de  selv  gir seg  nødvendig tid til å ta en beslutning de ikke behøver å skjemmes over, hverken i dag eller i ettertid.

Artikkeltags