Reis Nordland, nå er det på tide å hoppe på toget!

Ja, vi vet at det er buss, ferge og båt dere foretrekker, men denne gangen er det bussbilletten som gjelder.

For nå sitter hele næringslivet i Bodø by, Bodø kommune, og studentene i Bodø, i kafévogna og venter på dere, og toget går snart.

Vi venter på at dere skal hoppe på toget. På at dere skal ta et samfunnsansvar, og på at dere skal bli med på å løfte fylkeshovedstaden som universitetsby, på lik linje som resten av byen, som nå står parat, og er klar til å løfte.

Og ja, jeg snakker om studenten i sentrum, og universitetsbyen Bodø. Ja, jeg snakker om de altfor mye omtalte bussbillettene, som vi bare snakker og snakker om, men som det aldri skjer noe med. Ja, jeg snakker om døgnbilletten, tredagersbilletten og ukebilletten, billettkategoriene som dere den 21. November i fjor, sa skulle være på plass 1. Januar. Billettkategoriene som vi også etterspurte den 13. april i år, nøyaktig 103 dager etter at disse skulle være på plass. Og ja, jeg snakker om enkeltbilletten, som koster det samme for en student som lever under fattigdomsgrensa, som for en voksen i 100 % jobb.

For sannheten er det at; for at studentene i Bodø skal ha mulighet å ta turen fra Mørkved og inn til sentrum mer enn en gang i måneden, så må billettprisene reduseres, og antallet billettkategorier økes. For at studentene, som har alt de trenger på Mørkved, i det hele tatt skal vurdere å ta seg en tur i Stormen, være seg enten på moloen, biblioteket eller kulturhuset, så må dette på plass.

Og når Reis Nordland da, i møtene med oss, tar imot våre innspill gang etter gang, og lover at billettkategoriene skal forbedres gang etter gang, så mister jeg fullstendig motet, når lovnadene viser seg å være oppspinn, gang etter gang. Når skal Reis Nordland begynne å opptre seriøst ovenfor kundene sine, og ta det samfunnsansvaret de virkelig har?

Og når dere holder det dere lover, så kan vi vurdere å snakke om hvorfor man i Nordland og Bodø skal være så lite konkurransedyktig på pris i forhold til andre plasser i landet. For faktum er det at i Bodø koster det en student nesten 100 kroner for å komme seg tur/retur Bodø sentrum, eller 88 kroner for å være nøyaktig. Det er ca. 1 % av det en student har i fast inntekt i løpet av en måned, eller 3,5 % av det man sitter igjen med etter at husleien er betalt, og da er ikke mobilabonnement, treningsabonnement og mat betalt.

Nå blir kollektivtransport gratis for alle i Stavanger. I Bergen koster det eksempelvis 24 kroner for en enkeltbillett i ei sone. I Tromsø koster det 21kr utenfor rushtiden. På Innlandet koster det 27kr. I Grenland koster det 25kr.

Skal administrasjonen i Reis Nordland og politikerne i Nordland fylkeskommune bare sitte å se på at vi er dårligere enn «storebror i Nord», eller andre sammenlignbare byer i sør, eller skal dere vurdere å fatte tiltak før alle studentene velger Universitetet i Stavanger?

Vel, for meg begynner dette å bli utfordrende for samarbeidsklimaet, og det er snart på tide at vi tar en titt ut i verden, for la oss være ærlige:

Det er ikke rart at folk sniker på bussen!

Hopp på toget, få på plass det dere har lovet, så skal jeg spandere både kaffe og kanelsnurrer på hele gjengen i Reis Nordland, men da har dere det travelt, for toget går snart fra perrongen!