Svakt av Fylkesmannen å svare så unnvikende på slappheten med å tilbakeføre reinsdyrene til Saltfjellet.

På Valnes har 14 rein gått på innmark hele sommeren.

I Åseli/Tuv trasker reinen uti veibanen.

Har Fylkesmannen sjekket om reineierne har så mye å gjøre at de ikke har tid å tilbakeføre dyrene.

Flere av oss føler oss overbevist om at de bare trenerer det hele til vinteren kommer og de likevel skal ha dyrene tilbake til lavlandet pga snømengder o.l.

Hvorfor er det ikke slik som tidligere at samene pliktet å hente dyrene tilbake før 15.april?