Hele kysten fra Salten til Meløy har vert plaget med rein i hele vår og sommer. På varme dager har den ligget i skyggen av private hus og legger igjen store mengder eskrementer på trapper og gårdsplasser.

Den har svære horn som har medført at barn og eldre har følt utrygghet / skremmende, noe som har medført at de ikke har tort å bevege seg ute.

Vi har i sommer hatt et utall med henvendelser til eierne angående, plager, død rein, og andre ting den har fått festet i horna.

Det kan ta lang tid før det skjer noe, død rein lå i nærmere tre døgn i 22 varmegrader før den ble hentet.

Dyrevelferden kommer i siste rekke, dette er industri.

Etter å ha gått på innmarkene og mesket seg med timotei og andre godsaker de kommer over må vel kjøttet

miste den gode viltsmaken, jeg bare spør.???

Med 80 elg og et ukjent antall rein her på Straumøya, er det klart at bøndene får store fortap både her og det øvrige fylke.

Vi har snakket med fylkesmannens reindriftsavdeling som skal følge opp de forskjellige reinbeitedistrikt i Nordland, men Norge er dessverre stengt til 15 august.

Til slutt vil jeg si at reinkjøtt blir jeg ikke å spise på en stund!!!!!!!!!