For en tid siden var det oppslag i AN om massiv reindød blant tamrein på Herøya og ingen kunne si noe om årsaken.

Det jeg tror er årsak en er veisalt. Veisaltet er tilsatt et antiklumpemiddel (ferrumcyanid) for at det ikke skal klumpe seg og lette strøing på vei.

Det mange ikke vet og som ikke blir opplyst fra veimyndighetene er at når våren kommer og snøsmeltingen er i gang, blir klumpemiddelet med i avrenningen og blir da stående i grøfter og dammer sammen med saltvannet fra veien. Når så solen skinner, spaltes klumpemiddelet av solstrålene og det blir dannet blåsyre i vannet. Etter hvert fordamper vannet, men blåsyren, en utrolig sterk gift, blir da i konsentrert form igjen i saltvannet, som igjen tiltrekker hjortedyr (Rein/elg/rådyr) som drikker dette.

Det kan umulig være bra og kan være en årsak til reindøden.

Vi hører imidlertid ikke noe om dette fra myndighetene som etterforsker dette, kanskje på grunn av mulig erstatningskrav?

Det er i hvert fall noe å tenke på for dem som har barn som leker i dammer og pytter langs veiene våre. Jeg vil gjerne høre fra mattilsynet eller andre om dette er vurdert som årsak eller skal det skyves under teppet?