Er det ingen som kan ta ansvar for all reinen som ferdes langs fylkesvei 17? Har vært vitne til flere nestenulykker på Fjell/Valnes. Skal det virkelig være sånn at reinen skal holde til langs riksveiene, trodde reinen var et dyr som skulle være på fjellet? Hvor ligger ansvaret?