Regner med merforbruk på 135 millioner kroner

Bodø kommune regner med å komme ut med merforbruk på 134,8 millioner kroner ved slutten av året.