Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringens vaksinepass er et viktig steg i riktig retning, men betyr ikke at pandemien er over

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det kommer stadig flere gode nyheter om vår kamp mot koronaviruset. Ikke minst gjelder det Nordland, som har vært det fylket i landet med lavest smittepress, altså færrest smittet per 100.000 innbyggere, de siste 14 dager.

Tallet for Nordland er 21, mens Agder har 249. De har opplevd en kraftig økning de siste ukene, det samme har Trøndelag og Troms og Finnmark. Mens tidligere sterkt plagede Oslo har en svært positiv utvikling.

Dette viser at de regionale forskjellene fremdeles er store, men det samlede bildet er positivt. I takt med økende vaksinering – og antakelig økende temperaturer – er vi i ferd med å få kontroll med pandemien.

Det er litt av bakgrunnen for at regjeringen nå fjerner kravet om karantenehotell for dem som er blitt vaksinert. Ordningen trer i kraft allerede torsdag, og vil både omfatte de som har fått to vaksinedoser, en dose og de som har vært smittet av korona.

De kan laste ned dokumentasjon for dette på Helsedirektoratets hjemmeside, og tilbringe eventuelle karantener hjemme. Dette vil antakelig ikke omfatte så veldig mange, men er et viktig steg i riktig retning.

Det skulle også bare mangle; tilnærmet alle i de tre foran nevnte kategorier er ikke utsatt for smitte og utgjør heller ingen smittefare for andre.

Det vil derfor både stride mot smittevernloven og folks følelse av rettferdighet at de skal måtte gjennom samme strenge regime som de som femdeles er smittefarlige.

Smittevernloven er klar på at de inngrep i folks frihet smittevernet medfører må begrunnes i en reell fare for smitte. Når den blir borte forsvinner det juridiske grunnlaget for inngrepene.

Over tid vil det dessuten kunne undergrave oppslutningen om både smittedugnaden og vaksineprogrammet. Hvis det å bli vaksinert ikke gir lettelser kan motivasjonen for å bli vaksinert blir mindre for mange.

11. juni videreutvikles dette unntaket til et eget, norsk vaksinepass som gir de vaksinerte enda flere rettigheter. Det er fremdeles litt uklart hvilke disse er, bortsett fra at det vil utvide mulighetene for å krysse landegrensene.

Det er utelukkende av det gode, mange land krever allerede vaksinebevis for andre sykdommer. Når det gjelder mulige friheter innad i Norge er saken mer komplisert, både i forhold til håndtering og mulig diskriminering.

Men gjort med fornuft er dette også et steg framover for smittevernet.

Men; som både helseministeren og helsedirektøren understreker: Dette betyr ikke at pandemien er over. Som vi har sett de siste ukene kan nye utbrudd komme raskt.

Vi må derfor opprettholde vår årvåkenhet, og følge de regler som finnes. Men at noen kan slappe litt mer av, tjener vi alle på.

Kommentarer til denne saken