Det siste året har vist oss at et godt smittevern er helt avgjørende i vårt samfunn. Regjeringen har i sin regjeringsperiode bevisst svekket beredskapen på flere områder. FHI og Arbeidstilsynet er to grelle eksempler på akkurat dette. Vi trenger ei regjering som styrker vår nasjonale beredskap, som gir lokale myndigheter redskaper for å ivareta den lokale sikkerheten og som sørger for trygge og gode arbeidsvilkår for alle de som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner på alle nivå i dette landet.

Arbeidstilsynet er en slik kritisk samfunnsfunksjon. De aller fleste av oss tenker sjeldent på hva Arbeidstilsynet egentlig gjør. Alle de som jobber i tilsynet er med på å skape trygghet for arbeidsfolk. Nå har de også fått smittevern som en hovedoppgave. Det er bra men uforsvarlig sent. Tilsynet kunne gjort mye mer om de hadde fått tilført større ressurser på et tidligere tidspunkt. De kunne i større grad bidratt til importsmittespredning og forhindret utbrudd på byggeplasser. Kapasiteten hos Arbeidstilsynet var redusert etter snart 8 år med Erna og regjeringen unnlot også å ruste opp kapasiteten under det første koronaåret.

Arbeidstilsynet har ikke nok kapasitet selv i normale tider. Driftsbudsjettet tynes, bemanninga reduseres. Antall tilsyn er nær halvert fra 2015 til 2020. Det er blitt færre inspeksjoner, der all fornuft går ut på at det skulle vært flere. Det er blitt færre folk, der det er nødvendig med flere. En stadig større del av aktiviteten består av postale tilsyn og veiledning, fordi det inspiserende personellet i forebyggende arbeid ute på virksomhetene reduseres.

Pandemien forsterker arbeidslivskriminaliteten. Å svekke Arbeidstilsynet, slik regjeringa har gjort, er helt meningsløst. Det er uansvarlig, uavhengig av pandemien! Derfor er det provoserende når arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at Arbeidstilsynet ikke har manglet ressurser. Arbeidstilsynet har manglet ressurser i de siste 8 åra!

Folkehelseinstituttet er vårt fremste fagmiljø for å møte en pandemi, og gi myndighetene råd. Det var faglig beredt på også, men nedbemannet på grunn av Regjeringas arrogante avbyråkratiseringskutt.

FHIs direktør måtte kutte i antall ansatte. Det svekket kapasiteten, også på smittevern. Hun og de tillitsvalgte advarte om mulige negative følger. De ble ikke hørt. Instituttet var ikke alene om å advare mot følgene av en pandemi. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i ti år regnet det som en høyrisiko-mulighet. FHI ble likevel ikke rustet opp. Det ble bemannet ned! Under pandemien er nye ressurser tilført, dog bare midlertidig. Regjeringas hodeløse avbyråkratisering har kostet samfunnet dyrt, på mange måter. FHI, og dermed landet, sto smittevernsvekket da alarmen gikk for et drøyt år siden. At også Helsedirektoratet har måtte skjære ned i sin bemanning gjør ikke saken bedre.

Siden pandemien rammet, har de ansatte stått på. Dermed har det blitt overtid. Mye overtid. I FHI 41.729 timer på ett år. Dermed må et redusert arbeidstilsyn rykke ut – for tilsyn med et overbelastet folkehelseinstitutt! For overtidsbruk, og andre forhold. Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet er en historie om to svært viktige og dyktige samfunnsinstitusjoner som lider under regjeringas blinde styring mot en ideologisk illusjon om påtvunget avbyråkratisering og effektivisering.

Vi trenger tilsyn med arbeidslivet og vi trenger å gi statens ledere og ansatte tillit.

Vi trenger ei ny regjering til høsten som vi alle kan ha tillit til.

Ann-Kristin Moldjord, Distriktssekretær LO Stat Bengt Eriksson Leder NTL Arbeidstilsynet Marc Gayorfar Hovedtillitsvalgt NTL Folkehelseinstituttet, Distriktssekretær LO Stat, Bodø