Regjeringen vil avvikle «fritt behandlingsvalg». Ordningen er en fri etableringsrett for kommersielle helsetilbydere til å levere helsetjenester på skattebetalernes regning, uten avtale eller tett samarbeid med sykehusene. Evalueringene av ordningen viser attpåtil at valgfriheten som den skulle gi, gikk til pasienter med kapasitet til å manøvrere seg gjennom systemet framfor til de som trenger det mest.

Fritt sykehusvalg vil vi derimot beholde. Dette var det Arbeiderpartiet som innførte. Det er rettigheten som gir deg mulighet til å velge hvor du ønsker å behandles, blant både de offentlige og private helsetilbyderne som helseforetakene har avtale med. Kvalitetssikret valgfrihet, med andre ord.

Problemet med fritt behandlingsvalg er mange og konkrete. Uten en omfattende godkjenningsordning og uten krav om samarbeid og avtale med helseforetakene, er det en lite kvalitetssikret ordning. Englegård i Agder og Erna Solbergs skryteeksempel fra valgkampen Hurdal Recovery er begge eksempler på dette, hvor store feil har blitt gjort og kvaliteten har vist seg å være manglende.

Målet med ordningen var ifølge Solberg-regjeringen å få ned ventetidene og gjøre helsetjenestene mer effektive, men dette målet er ikke nådd. Resultatet har vært at den har trukket ut penger fra lokalsykehus, som i hovedsak har gått til private klinikker på Østlandet. Det bidrar videre til at store midler blir tatt ut av helseforetakenes budsjetter, totalt sett om lag 500 millioner kroner. For sykehusene i Nord-Norge snakker vi om rundt 19 millioner. Penger som forsvinner ved årets slutt, skaper uforutsigbarhet som vil svekke vår felles helsetjeneste.

Dette er en utvikling som vil kunne forsterke seg og bidra til ytterligere forskyvning av penger til kommersielle helsetilbydere. Resultatet vil være en todeling av norsk helsevesen, og en stor svekkelse av vår felles helsetjeneste.

I dag leverer mange gode private aktører til det offentlige helsevesenet gjennom langsiktige avtaler. Dette er vi for. Det er også sannsynlig at flere av de som i dag leverer tjenester gjennom fritt behandlingsvalg, vil være aktuelle for langsiktige avtaler med helseforetakene, fordi kvaliteten er god. Men forutsetningen må være at det er en utfylling av det offentlige helsevesenet, ikke en konkurrent.

Dette handler om hvilken kvalitet vi mener at det norske helsevesenet skal ha. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi bygger en felles helsetjeneste som har den forutsigbarheten som skal til for å sikre at vi får kvalitetsutvikling, med gode og trygge pasientforløp.