Et innlegg i Avisa Nordland mandag gjør det nødvendig å minne om hva som faktisk blir gjort innen tilsyn og smittevern.

La meg starte med å slå fast at Arbeidstilsynet under denne regjeringen både har fått større budsjetter og flere årsverk. I årene mellom 2014 og 2020 har vi styrket Arbeidstilsynet med om lag 120 millioner kroner i varige midler. Den økte bevilgningen er nesten fem ganger så stor som effekten av den såkalte ABE-reformen i samme perioden. Innleggsforfatterne fra LO og NTL bommer med andre ord kraftig når de påstår det motsatte.

92 mill. ekstra i 2021

Arbeidstilsynet skal ha kraft til å jobbe for et seriøst og sikkert arbeidsliv i Norge. Bare i 2021 har vi derfor styrket deres budsjett med til sammen 92 millioner kroner. 50 millioner av disse er bevilget for at tilsynet skal kunne håndtere arbeidet med smittevern og oppfølging av godkjenningsordningen for innkvartering som arbeids-/oppdragsgiver stiller til rådighet i karantenetiden. I år er nemlig smitteverntilsyn Arbeidstilsynets høyeste prioritet. I den situasjonen vi står i nå er vi helt avhengig av at de har muskler og styrke til å slå ned på arbeidsgivere som ikke forholder seg til spillereglene. Det har regjeringen sørget for at de har.

Mer treffsikre tilsyn

Moderniseringen av tilsynsmetoder og bruk av teknologi har gjort Arbeidstilsynet mer effektivt. Aktiviteten er risikobasert og blir stadig mer målrettet. Det vil si at Arbeidstilsynet fører tilsyn der risikoen er størst. Sammenlignet med 2013 er antall tilsyn noe lavere, men tilsynene som gjennomføres er til gjengjeld mer treffsikre. Veiledning er også viktig for å nå ut til mange og påvirke aktører i positiv retning. Målet er ikke flest mulig tilsyn, men en kombinasjon av virkemidler for størst mulig effekt. Her kan Arbeidstilsynet skilte med gode resultater.

Brudd i ett av tre tilsyn

De siste tallene fra Arbeidstilsynet viser at det i perioden 1. januar til 19. april er gjennomført 3 941 tilsyn med smittevern. Det er avdekt minst ett brudd i 32 prosent av tilsynene. I 1 057 av de 3 941 tilsynene er det kontrollert om innkvarteringen som arbeidsgiver (eller innleier) stiller til rådighet for arbeidstakere er forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Arbeidstilsynet fant minst ett brudd i 23 prosent av tilsynene. Tallene viser tydelig hvor viktig det er med slike tilsyn.

La det ikke være noe tvil om at regjeringen satser på et seriøst og sikkert arbeidsliv – også i pandemien.