Staten tar halvparten av regningen for det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime fram til mars, opplyser regjeringen.

– Fra neste strømregning vil husholdningene få et fratrekk på regningen. Oppskriften er at staten vil ta halvparten av regningen for det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på regjeringens pressekonferanse om strømsituasjonen i Norge.

Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene.

Ordningen vil koste den norske stat cirka 5 milliarder kroner, får NTB opplyst.

Stresstestes

Etter det NTB blir fortalt, er en viktig grunn til forsinkelsene at de nye ordningene må gjennom en omfattende faglig kvalitetssikring før de kan legges fram.

Det regjeringen legger opp til, er nemlig nybrottsarbeid. Ordningene må derfor stresstestes grundig, både for å sikre at de treffer slik regjeringen ønsker, og for å sikre at de holder vann praktisk og juridisk.

Tredje trinn

Milliardordningen blir tredje trinn i regjeringens pakke med tiltak for å bøte på høye strømregninger.

Fra før er regjeringspartiene og SV blitt enige om et kraftig kutt i elavgiften i vinter.

I tillegg har regjeringen foreslått flere tiltak for dem med dårligst økonomi:

* Bostøtten skal økes med 1.500 kroner hver måned fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner kroner til sammen. Tidligere i høst fikk bostøttemottakerne også 3.000 kroner ekstra.

* Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner kroner.

* Studenter som kan dokumentere strømutgifter, skal få 3.000 kroner i ekstra lån. Av dette skal 1.200 kroner gjøres om til stipend.