Studentene har vært stengt inne på hybelen og hatt digital undervisning i snart ett år. Unge mennesker som kanskje er nye i byen sin, har hatt svært begrenset kontakt, og har betalt en høy pris under pandemien. Arbeiderpartiet har foreslått at vi skal bruke 1 milliard kroner på tiltak for studentene. På kvelden den 18. januar fikk vi gjennomslag for det i Stortinget.

Innsatsen fra regjeringen har ikke tatt studentenes situasjon på alvor. Etter jul skulle mange dra tilbake til sin studieby, men ble tvunget til å snu på flyplassen eller togstasjonen da det ble bedt om å utsette reisen. De fleste studentene bestiller sin billett tur/retur tidlig slik at de får det billigere og de hadde lagt skolebøkene på hybelen. I en anstrengt økonomi, hvor studentene knapt har fått hjelp, er det veldig arrogant å påstå at en dags varsel er god nok tid for dem.

En samlet studentbevegelse gikk kraftig ut og kritiserte regjeringen for å opptre respektløst ovenfor dem. Studentene har allerede måttet legge om sin studiehverdag fra sosialt samvær, campusundervisning og nettverksbygging til isolasjon, hjemmeundervisning og ensomhet. Det har allerede vist seg å ha påført dem stor psykisk belastning som vises gjennom at blant annet støttefunksjoner som rådgivningstjenesten aldri er mer brukt enn nå.

Regjeringen er fornøyde med en bevilgning til studentene på til sammen 30 millioner. Det vil si omlag 100 kroner pr student. Flere studenter har mistet deltidsjobben, og de har ikke rett til dagpenger. Det de fikk var økt lån. Regjeringens hjelp er å påføre studentene enda større lånebelastning etter endt utdannelse. Studielånet er allerede i dag for lavt til å dekke husleie, mat og andre nødvendigheter, og mange studenter har opplevd svært trange økonomiske vilkår for å klare seg. Regjeringen har gjort for lite og for sent for å bøte på situasjonen, og unge og sårbare mennesker sitter igjen, isolert på hybel, med dårligere undervisningstilbud og med liten hjelp fra regjeringen. Det som skal være en av de mest morsomme og utviklende fasene av unge menneskers liv er blitt til en kamp mot ensomhet og innskrenket økonomisk handlingsrom. Arbeiderpartiet er ikke fornøyd. Vi har derfor kjempet for å få på plass en studentmilliard for å hjelpe studentene. Husk – de er framtiden.