I fjor ble energiprisene merkbart høye, ekstremt høye. Strømmen økte fra 20 øre/kWt i 2020 til i størrelsesorden 400 øre/kWt. Drivstoff hadde økt fra 7 kr/l til 14 kr/l og fortsatte til 24 kr/l.

I dag er det uvisst hvordan det vil utvikle seg. Akkurat nå har strømprisen «stupt» meldes det i media. Systemet er usikkert og det kan snart bli ti det verre igjen. Drivstoff ligger akkurat i dag på ca. 20 kr/l. Råoljepris bestemt.

I Dagsnytt 16 8.11. ble det klart hva man burde gjort mht. strømprisene. Kort og godt frigjøre seg fra det europeiske markedet, og innføre kostpris på strøm.

Det man kan klandre regjeringen for er at det ikke ble gjort allerede i 2021!

Det samme skulle vært gjort med drivstoff prisene. Raffinering av råolje til kostpris. I tillegg skulle råoljen vært kjøpt og lagret når prisen var lav. Da ville man fått en lav og stabil drivstoffpris. Hvis lageret fylles og betales med avkastningen fra oljefondet vil prisen kunne komme ned til 7 kr/l og lavere.

Da vil den felles ressurs som oljen er komme samfunnet til nytte samtidig som oljefondet fortsetter å bygge seg opp for etterslekten.

I tillegg må det ryddes opp i beskatning i sammenhengen. Energi trenges til å skape virksomhet og holde all virksomhet i gang, da er energibeskatning kontraproduktivt. (Det enkelte individ i samfunnet er en virksomhet.)

Til nå har man fortsatt å ha store inntekter til noen få og store utbetalinger i støtte til noen mens andre går konkurs uten støtte. Og for å gjøre saken verre innføres nye ekstraordinære skatter. Grunnrenteskatt. Noen politikere skattlegger og omfordeler uten å forstå at det skaper flere å omfordele til. Regjeringen er akkurat nå fylt opp med slike politikere. Det finnes mange av dem på tinget! Det er ikke sikkert at et regjeringsskifte hjelper!

Per i dag er ingenting løst, situasjonen er snarere forverret. Dette står til stryk!