Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen må finne en modell for Nesna som ikke går ut over resten av høyere utdanning i Nordland

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Den nye regjeringen gjenoppretter høgskolen på Nesna. Det er klart etter at regjeringserklæringen ble lagt fram onsdag.

Jubelen står naturlig nok i taket lokalt, og det er ingen tvil om at dette er viktig for Nesna. Lærerutdanningen der har eksistert i over hundre år, og i et lite lokalsamfunn er denne skolen egentlig å regne som en hjørnesteinsbedrift.

På Nesna håper man å ha den «nye» skolen i gang allerede fra nyttår, men de må kanskje vente litt lenger. Regjeringen legger opp til at prosessen skal «starte vinteren 2022», og så vil det nok gå litt tid før alt er på plass igjen, men uansette er det all grunn til jubel på Nesna.

Gjenopprettelsen på Nesna var et av Senterpartiets klareste løfter før valget. Under et folkemøte på Nesna sa partileder Trygve Slagsvold Vedum at fortsatt høyskole på Nesna for ham sto som et symbol på en ny politikk.

Men hvis Nesna skal bli en suksess, trengs det mer enn symboler, det trenges penger også.

Da den eksisterte hadde høgskolen i Nesna 130 millioner kroner i årlige tilskudd. En «ny» selvstendig høgskole må ha minst dette beløpet, sier Jenny Myklebust, leder i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland til AN.

Det har hun antakelig helt rett i og dette er penger regjeringen må være villig til å stille opp med.

Regjeringen må også finne en modell for dette som ikke går ut over resten av det høyere utdanningstilbudet i Nordland.

Nord universitetet sliter med økonomien, og ikke minst det å opprettholde nok kvalifiserte doktorgrader. Å pålegge dem å drive Nesna, uten å kompensere det fullt ut er uakseptabelt.

Den beste løsningen er nok derfor å etablere Nesna som en selvstendig høgskole, noe også Folkeaksjonen har ønsket seg. Det er et mindre inngrep i universitetene svært viktige selvstyre, samtidig som det gir høgskolen i Nesna armslag til å utvikle seg i retningen den ønsker, og her finnes det spennende planer.

Det er jo heller ikke slik at det å legge lokale høgskoler inn under daværende Universitetet i Nordland har vært spesielt vellykket.

Det gjenstår ennå mange detaljer, og det gjenstår å se om reetablering på Nesna kan gjøres uten å svekke resten av utdanningstilbudet i Nordland.

Men pr. nå er det bare å gratulere Nesna med den nye regjeringsplattformen.

Kommentarer til denne saken