Regjeringen får mer makt med korona-lov

VIL VEDTA NY LOV: Loven som Erna Solberg og Regjeringen vil vedta i Stortinget, gjør at myndighetene vil kunne vedta regler som ellers måtte fått tilslutning i Stortinget.

VIL VEDTA NY LOV: Loven som Erna Solberg og Regjeringen vil vedta i Stortinget, gjør at myndighetene vil kunne vedta regler som ellers måtte fått tilslutning i Stortinget. Foto:

Av

Stortinget vil torsdag vedta en lov som gir regjeringen utvidede fullmakter til å håndtere koronakrisen.

DEL

Lovforslaget legges fram i et ekstraordinært statsråd klokka 17 onsdag.

Loven vil gjøre det enklere å raskt sette i verk tiltak som anses som nødvendig for å håndtere koronakrisen. Myndighetene kan med kriseloven vedta regler som den ellers måtte fått tilslutning til i Stortinget.

Dette vil å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen, skriver regjeringen på sine nettsider.

– Så langt har vi innført tiltak i forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Denne hjemmelen kan vi ikke benytte oss av for å håndtere utfordringer som ikke er direkte knyttet til smitte eller helsevesen, sier statsminister Erna Solberg (H).

«Den nye loven gir myndighetene mulighet til å vedta nødvendige regler der det i dag ikke finnes gode nok grunnlag for å gi slike regler. Det er for eksempel behov for å gjøre endringer for å sikre at folk ikke mister velferdsytelser, at domstolene skal kunne opprettholde sin kritiske samfunnsfunksjon, at ikke frister og saksbehandlingsregler står i veien for de nødvendige tilpasninger til krisen», heter det i pressemeldingen.

Varer i seks måneder

Regjeringen ønsket at loven skulle gjelde ut 2021, men det sa Stortinget nei til, skriver Dagbladet.

Opposisjonen fikk gjennomslag for at den kun skal gjelde i seks måneder. Heller ikke forskrifter gitt etter loven kan vare lenger enn dette. Det er også lagt inn flere andre punkter som skal sikre at fullmaktene ikke misbrukes: Regjeringen må gi melding til Stortinget hver gang de benytter seg av fullmakten til å gi nye forskrifter. Og loven kan oppheves med støtte fra en tredel av stortingsrepresentantene.

– Jeg mener det gir en god avveining av behovet for raske og effektive beslutninger og Stortingets rolle som landets lovgiver, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det har vært samtaler med partiene på Stortinget om loven siden tirsdag, får NTB opplyst av kilder med god kjennskap til saken. Etter dette skal det nå være klart at den vil få bred tilslutning når den kommer til behandling i Stortinget torsdag.

Arbeidstakeres rettigheter

I arbeidet med kriseloven har det vært viktig for opposisjonen å sikre arbeidstakernes rettigheter.

– Vår forutsetning for å støtte en slik lov er at partene i arbeidslivet konsulteres om dette. Vi snakker om trepartssamarbeidet i festtaler. Nå er det krise. Og partene er rede til å ta store grep, men da må de trekkes med, sa Jonas Gahr Støre til Dagens Næringsliv tirsdag.

Både kong Harald og kronprinsen er til stede i statsrådet. Kongen og dronning Sonja har vært i karantene etter et statsbesøk i Jordan. I forrige statsråd deltok derfor kongen via videolink.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken