Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen bør si ja til vaksinepass, og det må komme på plass raskest mulig

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Denne pandemien har vært full av påstander som i beste fall er upresise. Den seneste er at vi er kommet til en fase i pandemien der det ikke lenger er noe stort skille på vaksinerte og uvaksinerte.

Årsaken skal delvis være at vaksinene mister noe effekt over tid, delvis at omikronvarianten har en egen evne til å omgå vaksinene.

Begge deler er for så vidt korrekt, men konklusjonen blir likevel helt feil; du er fremdeles ekstremt mye tryggere som vaksinert enn som uvaksinert. Ikke nødvendigvis mot å bli smittet, men mot at smitten skal gi alvorlige skader.

På annen måte går det ikke an å tolke de seneste tallene for sykehusinnleggelser i Helse Nord.

Tallene fra FHI viser nemlig at 32 av de 44 som har vært innlagt på grunn av koronaviruset de siste fire ukene, er uvaksinert eller vaksinert med en dose for mindre enn 21 dager før.

Det vil si at hele 70 prosent av de som pr nå er innlagt i nord ikke er fullvaksinert.

Dette samsvarer meget godt med tall fra hele landet; det ikke å være fullvaksinert øker faren for sykehusinnleggelse dramatisk. Noe som klart viser at de uvaksinerte blir mye sykere enn de vaksinerte.

Dette bør ikke overraske noen. En vaksine gjør i utgangspunktet to ting; den reduserer faren for at du smittes, og den gjør sykdomsforløpet mildere om du likevel skulle bli smittet.

Selv om det er tvil rundt i hvilken grad vaksinene fremdeles utfører sin første oppgave, viser all forskning – og nå også faktisk tall – at de i stor grad gjør sin andre jobb; beskytter det store flertall vaksinerte mot de mest alvorlige sykdomsforløpene.

Dette er helt avgjørende i en situasjon der nettopp kapasiteten i helsevesenet brukes som begrunnelse for å stenge ned landet. Nå viser seg altså at 70 prosent av denne kapasiteten tas opp av uvaksinerte.

Det understreker nok en gang at økt vaksinering er vår sikreste vei ut av pandemi en, selv med et virus som også smitter uvaksinerte.

Det er da også budskapet fra både regjering og helsemyndighetene. Andelen som tar vaksinen har da også økt de siste ukene, men ikke nok skal vi tro tallene fra FHI.

Det vil uansett ta tid før målet om full vaksinering kan nås, og i mellomtiden er det på sin plass å innføre en eller annen form for vaksinepass i Norge.

Dette er et omstridt tiltak, og det er lett å forstå innvendingene. Et slikt pass bør derfor gis en klar tidsramme og det bør begrenses til kulturliv, reiseliv og uteliv.

Dette er de tre næringene som er hardest rammet av nedstengninger, og det blir mer og mer uakseptabelt at enkeltindividers valg om å avstå fra livreddende medisin skal få bidra til at dette videreføres.

Regjeringen bør derfor si ja til vaksinepass alt fredag, og det må komme på plass raskest mulig.

Kommentarer til denne saken