I transportsektoren foregår det systematisk arbeidskriminalitet. Kontrolletater er helt tydelige på at arbeidskriminalitet og sosial dumping har stor utbredelse i denne bransjen. Mange sjåfører blir bedt om å opptre som selvstendig næringsdrivende for at oppdragsgiver skal slippe arbeidsgiveransvar.

Vi hører om sjåfører som jobber langt utover det arbeidsmiljøloven tilsier for ei luselønn. Her snakker vi om ei timelønn på 54 kr i noen tilfeller, uten pensjonsavtale eller mulighet til å spare opp pensjon.

Mange av disse underbetalte sjåførene som ferdes langs norske veier er overarbeidet og har mangel på søvn og hvile. Her er det brudd på arbeidsmiljølov, kjøre og hviletidsbestemmelser og ytterst få har tariffavtale. Denne situasjonen er uholdbar og veldig alvorlig av mange grunner.

En ting er sjåføren sine rettigheter som arbeidstaker når det gjelder både lønn, pensjon og arbeidstid, en annen ting er tryggheten og sikkerheten både til sjåføren og andre som ferdes langs veiene. En underbetalt, overarbeid sjøfør med mangel på søvn og hvile er en fare for både seg selv og andre, det er det ingen tvil om.

Nå tar heldigvis regjeringen grep!

Regjeringen skal nå utarbeide en handlingsplan for å bekjempe sosial dumping i transportsektoren sammen med partene i arbeidslivet.

Det blir stadig flere sjåfører på veiene, både norske og utenlandske og behovet er stort og økende.

Det er viktig å få has på useriøse aktører slik at sjåførene får en god og trygg arbeidshverdag med anstendige lønns- og arbeidsvilkår og alle som ferdes langs veiene kan føle seg tryggere.

Linda Eide, Fylkestingsrepresentant Nordland Ap