Samtidig som næringslivet roper etter arbeidskraft, velger regjeringen å sette kjepper i hjulene til de som utdanner ungdommen vår. Friskoleloven slik vi kjenner den er under press, og dessverre ser vi allerede resultatet av lovendringen.

Campus BLÅ i Brønnøysund varslet for litt siden at de må droppe planene om å utvide tilbudet deres, på grunn av regjeringens lovendringsforslag. Selv om forslaget fra regjeringen ikke rammer allerede eksisterende tilbud, svekker det muligheten for å gjøre noe nytt eller utvikle det tilbudet de allerede har.

Arbeiderpartiet forsvarer forslaget med at de heller vil styrke den offentlige skolen. Men akkurat der mister de meg. Jeg er tilhenger av den offentlige skolen, som hvilken som helst annen nordmann. Samtidig vet jeg at det ikke er alle utdanningstilbud som kan dekkes gjennom det offentlige.

I 12 år har NESO i Svolvær ført frem 200 lærlinger til svennebrev, gjennom et utdanningstilbud som skiller seg fra de andre utdanningstilbudene som eksisterer. De har lenge ønsket å starte sin egen friskole, men nå dropper også de planene de hadde. Bare fordi rammebetingelsene for etablering av friskoler har endret seg – eller forklart på en enklere måte: Fordi Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er allergisk mot utdanningstilbud de ikke har laget selv.

Det som fungerer for noen, fungerer ikke nødvendigvis like godt for andre. Derfor er det viktig at vi fortsatt opprettholder et mangfoldig utdanningstilbud i Nordland, der utdanningstilbud som Campus BLÅ i Brønnøysund og NESO i Svolvær, kan se fremover og utvikle tilbudene de allerede har. Så lenge utdanningstilbudene er tilgjengelige for de som er motivert, følger lærerplaner og har alt på stell, og ikke bare tilgjengelig for de med tykkest lommebok, burde det være ett fett hvilket navn som står over døra. Vi må heller ikke glemme at Nordland er et fylke med næringsliv i konstant vekst, med behov for mer kompetanse og arbeidskraft.

Det er synd å se tilbud som kommer fra ildsjeler med et brennende engasjement for utdanning, bli skutt ned eller skrinlagt fordi noen har allergi mot private initiativ. Det offentlige har ikke svaret på alt, og alle de gode ideene kommer ikke fra det offentlige. At regjeringen, med støtte fra sine egne på fylkestinget, enda fortsetter i dette sporet er intet annet enn: Arrogant.