Slaget om framtidas jernbane i Norge står nå. Regjeringa har oversendt til Stortinget et forslag om at Norge skal innlemme EUs fjerde jernbanepakke i norsk lov. Saken er ute på høring i disse dager. På Stortinget går både AP, SP, SV, Rødt og MDG inn for at Norge for første gang skal bruke den avtalefesta reservasjonsretten i EØS-avtalen, og si nei til EU. Så viktig er saken.

Hvorfor er den viktig:

  • Fordi framtidas jernbane i Norge må bestemmes av Stortinget, ikke av EU
  • Fordi vedtak av EUs fjerde jernbanepakke betyr at det blir obligatorisk – for all framtid – med anbudsutsettelse av persontrafikken på jernbane. Andre land som har prøvd seg på eksperimentet med å privatisere jernbanen har måttet snu og staten har tatt over. Den muligheten vil ikke vi ha fordi her vil demokratiet bli underlagt direktivet.
  • Fordi sikkerheten på jernbanen kan bli svekket. Norsk jernbane er i dag av de sikreste i Europa. Med EUs lovgivning flyttes de avgjørende beslutningene om sikkerhet til Lille i Frankrike, og det blir ikke sikkerhetskrav som er utformet ut fra norske forhold som skal gjelde.
  • Fordi avgivelse av suverenitet slik Regjeringa legger opp til – ved simpelt flertall – strider både mot Grunnloven og mot det avtaleverket EØS-avtalen er bygget på.

Lokalpolitikerne i Norge ble i mai 2020 spurt av Folkevalgtbarometeret på bestilling fra Norsk Jernbaneforbund. Nesten 70 % mener kollektivtrafikken skal drives av det offentlige. 60 % mener at vi får en dårligere jernbane ved konkurranseutsetting. 70% mener staten bør ha ansvaret for å drive jernbanen. Regjeringa bør lytte til disse klare meningene.

Konkurranseutsetting av jernbanen er drevet fram som et ideologisk prosjekt av Høyre og FrP. Det er en dårlig ide. I Sverige og Storbritannia, måtte staten ta tilbake jernbanedriften da de private selskapene ikke klarte å levere folk det togtilbudet som trengtes. Nå vil samferdselsminister Hareide fra KrF videreføre FrPs ideologiske prosjekt. Vi ber ham om å snu før det er for seint. Samme Hareide har tidligere ment at Norge i større grad bør bruke reservasjonsretten i EØS. Nå har han en historisk mulighet til å vise dette i praksis. Det er som kjent ingen skam å snu. Spesielt ikke når prisen for å gjennomføre EUs politikk er vårt eget folkestyre. Det norske folk har to ganger, i 1972 og 1994, sagt nei til norsk EU-medlemskap. Nå meldes Norge inn i EU, bit for bit, med jernbanen som det groveste eksemplet. Det er udemokratisk, og uakseptabelt.