Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt avslag på Narviks søknad om midler til samisk satsing forverrer situasjonen kraftig for lulesamisk og nordsamisk språk- og kulturutvikling!

Statsråd Mæland har sagt følgende:

«– Jeg er opptatt av å sikre lulesamenes videre språkrettigheter. Det er derfor viktig at nye Hamarøy kommune blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk når Tysfjord kommune opphører fra 2020.

Departementet vil også, sammen med Sametinget, ta initiativ til dialog med kommunene for å finne gode løsninger for lulesamene på nordøstsiden av Tysfjorden.

– Samiske språkbrukere skal ikke komme dårligere ut som følge av kommunereformen, sier Mæland.» (Fremover 24.02.21)

Nå skriver departementet, at i og med at Narvik kommune ikke har vedtatt innlemmelse i samisk forvaltningsområde, får kommunen ingen bevilgning til arbeid med samisk språk og kultur. (Fremover 24.02.21)

Departementet sitt avslag nå viser at de tidligere løfter klart er brutt! I tillegg bidrar dette til å sette Sametingets legitimitet på spill, et organ som absolutt burde bidra til at tidligere løfter fra myndighetene ble holdt.

Håndteringen av delinga av Tysfjord, og de løfter som helt klart brytes, er langt på vei ei fallitterklæring. Det holder slett ikke at departementet nå i ettertid forsøker å presse Narvik kommune til innlemming i samisk språkforvaltningsområde, vel vitende om Narvik kommunes nylige behandling av spørsmålet, der kommunestyret entydig, mot en enslig stemme, klart sa at innlemming ikke var aktuelt på det tidspunktet. Utspillet fra Mæland må følgelig karakteriseres som ufint politisk spill.

Regjeringa har håndtert delinga av Tysfjord på en meget dårlig måte totalt sett.

Befolkningen på nordøstsiden av Tysfjord taper helt klart på dette, og spesielt den samiske satsingen er satt mange år tilbake!

Vi krever nå at departementet snur, bevilger penger i år og lover mer penger for de kommende år. At de bidrar til et konstruktivt samarbeid med Narvik kommune, Sametinget og samiske organisasjoner. Og at de holder sitt ord med videre satsing på samisk språk, kultur og næringer!

Hvis så ikke skjer, er det sterk grunn til å be velgerne i kommende valg, både til stortingsvalget og sametingsvalget, å stemme på de partiene/listene som lover klar støtte til samisk satsing også i Narvik kommune.

Undertegnede har vært medlemmer av Tysfjord kommunestyre i ulike perioder, der vi aktivt har støttet opp om arbeidet med samisk språk og kultur i kommunen i mange år.