Det er dette århundrets prosjekt for Bodø; utbyggingen av en helt ny bydel. Det er også framhevet som et av de mest spennende byutviklingsprosjekter i Europa.

Det skyldes at utbyggingen skal baseres på moderne klimateknologi, såkalt Smart City, som vil gi Bodø en av de første utslippsfri bydeler i verdensdelen. Dette siste er en av årsakene til at to regjeringer og et samlet Storting har stilt seg bak prosjektet.

De mener "Ny by-ny flyplass" er et nasjonalt prosjekt, med ringvirkninger langt ut over Bodø.

Derfor har staten også vært villig til å bidra med mange milliarder kroner til prosjektet, i et spleiselag med Bodø kommune og Avinor. Sistnevnte er med som eier av Bodø lufthavn, hvis flystripe må flyttes dersom prosjektet skal la seg gjennomføre.

Det dreier seg om en flytting på kun 900 meter, men det vil koste opp mot sju milliarder.

Avinor skal etter planen bidra med 2,2 av disse milliardene, og det er blitt vanskeligere etter at pandemien rammet Avinors økonomi hardt.

Avinor har derfor ønsket å utsette sin investeringsbeslutning, noe som betyr at tidsplanen sprekker.

Fra før er ferdigstillelsen flyttet fra 2026 til 2027, nå kan den ende på 2029. Det vil sette hele prosjektet i fare, ettersom kommunens bidrag avhenger at den kan selge arealer som frigjøres ved flyttingen av flystripa.

En forsinkelse på to år kan føre til at selskaper interessert i å etablere seg i Bodø finner andre alternativer, og dermed blir det vanskelig å selge arealet.

Også dagens regjering har stilt seg 100 prosent bak dette prosjektet, senest bekreftet av statsminister Jonas Gahr Støre under han store nordområdetale i Tromsø nylig.

Der slo han fast at flystripa skal flyttes "etter planen".

Men regjeringen kan ikke instruere Avinor om å foreta en investeringsbeslutning nå. Den har derfor ikke vært villig til å love Bodø en løsning nå, noe som har skapt både usikkerhet og frustrasjon lokalt.

Samtidig har Avinor hele tiden vært klar på at de fastholder sin investeringsforpliktelse, og den kunne kommet alt nå om man bare hadde bedre økonomi.

Dette har av flere vært oppfattet som et forsøk på å presse regjeringen til å styrke Avinors økonomi, og det er ingen tvil om at denne er blitt ekstra hardt rammet av pandemien.

Nå kan de synes som om det spillet har lykkes. Ifølge lekkasjer til NRK vil nemlig regjeringen i revidert nasjonalbudsjett finne en løsning som gjør at Avinor likevel kan få ferdigstilt den nye flyplassen i 2027.

Samtidig har AN fått opplyst av kilder at Avinor skal ha bedt om 350 millioner ekstra for å kunne gjøre sin investeringsbeslutning alt nå.

Hvorvidt dette stemmer, eller om budsjettlekkasjen stemmer vet vi ikke i dag. Men det som skisseres virker som en god løsning.

Stortinget har vedtatt en utbygging, det har til og med bevilget de første millionene via statsbudsjettet. Ut fra en vurdering av prosjektets store nasjonale verdi.

Da skulle det bare mangle Avinor følger opp det vedtaket. Og at regjeringen setter dem i stand til det.