Så lenge de angjeldende veiene har den klassifiseringen de nå har, må de saltes for å kunne ha «barveistatus», men i år skjer det noe positivt. Riksveiene i Salten kommer inn i et pilotprosjekt som skal redusere saltingen.

Det skal prøves ut en automatisering av prosessen, som vil kunne gi opp mot 30 % reduksjon i saltforbruket, og samtidig en reduksjon av CO-utslippet ved saltingen.

Prinsippet baserer seg på nytt utstyr som monteres i bilene som legger ut saltet. Det er en teknikk som er svenskutviklet, og som baserer seg på førerstøtteutstyr som allerede finnes i noen nye biler.

I «strøbilene» monteres lasere som løpende måler friksjon og vann på veien uansett forhold. I tillegg monteres kamera som løpende filmer veien foran bilen. Så sammenholder systemet alle innkomne data og vurderer behovet for salting der og da. Ut fra dette saltes automatisk ut fra bilen.

Dette virker som et lovende prosjekt for å redusere forurensningen, og skal bli spennende å følge opp fremover. (Kilde Teknisk ukeblad.)