Gå til sidens hovedinnhold

Reduser strømprisene!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Årsmøtet i Rødt Nordland krever at elavgiften, som har økt med 60 prosent de siste ti årene, reduseres for vanlige husstander. Samtidig må den økes på luksusforbruk, og bygging av nye eksportkabler for strøm må stoppes.

Som et strakstiltak foreslo Rødt i Stortinget 30. januar å gi ekstra bostøtte til de rundt 130 000 husstandene som mottar statlig bostøtte, men dette er ingen varig løsning. Dette var Høyre, Venstre og KrF for da de satt i opposisjon under strømprissjokket i 2011. Nå stemte de imot!

Nivået på strømprisen har i lang tid vært bestemt av prisene på kull og gass. Fungerende NVE-direktør bekrefter dette, og påpeker at prisen på CO₂-kvoter i EU er og blir viktig for strømprisene i Norge. Norske kraftverk betaler verken CO₂-avgift eller bruker kull. Men fordi vi har blitt en del av EUs strøm- og energimarked og følger svingningene der, kan norske kraftverk øke prisen uten at kostnadene deres har økt noe som helst.

Allerede for 20 år siden hadde vi nok kabler til å ivareta forsyningssikkerheten. Kampen står nå om vi skal bygge enda flere eksportkabler. Det vil gi enda mer import av de høye, europeiske strømprisene. Dette vil både gå ut over folk flest og skade vår kraftforedlende industri. Industri som er bærebjelken i lokalsamfunn som Vefsn, Rana, Glomfjord og Sørfold i Nordland. I stedet for å selge krafta til utlandet må vi bruke den her hjemme til det beste for innbyggerne, og til å sikre den landbaserte industrien!

Klimaargumentet som brukes er falskt. Norge er i utgangspunktet en eksportør av klimavennlig kraft – i form av industriprodukter! Det gir arbeidsplasser, teknologiutvikling og store eksportinntekter. Det må vi fortsette med, i stedet for å bare eksportere krafta som råvare og importere europeiske strømpriser. Det er en u-landsstrategi. Årsaken til at det er så stor motstand mot tilslutning til EUs energibyrå Acer, er at vi vil miste kontrollen over store deler av kraftpolitikken og dermed industripolitikken.


Kommentarer til denne saken