Det er bra at ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, viser solidaritet med fem år gamle Magnus som opplevde hets på 17. mai på grunn av sin samiske identitet. Det er også bra at ordføreren er tydelig på at rasisme og samehets ikke skal forekomme i Bodø. Det er imidlertid svært viktig at vi nå også får se at det følger handling med ordene.

Kommunene er tjenesteytere, arbeidsgivere, og laveste forvaltnings- og policyorgan. De har et ansvar for at innbyggerne som lever sine liv der, skal kunne leve trygge, gode liv. Kommunene skal derfor sørge for at rasisme ikke skjer på noen av de arenaene der kommunens tjenester tilbys, som barnehager, skoler, i helsevesenet og på fritidsarenaer. De har en plikt til å tilby likeverdige tjenester til alle borgere. Forskning viser dessuten at kommunene i likhet med andre arbeidsgivere, har en jobb å gjøre for å hindre diskriminering i ansettelser, og sikre god representasjon. Både som tjenesteyter og arbeidsgiver har dermed Bodø kommune et ansvar for å sikre at ansatte har kompetanse på hva rasisme og diskriminering er, og retningslinjer for hvordan man skal håndtere slike hendelser.

De fleste kommuner i Norge mener det er viktig å jobbe mot rasisme og diskriminering, men det er svært varierende hvordan det faktisk jobbes med dette (Rambøll, 2022). Manglende kapasitet, kunnskap og kompetanse hos ansatte og politisk valgte, og holdninger blant innbyggere til mangfold, er noen av barrierene kommunene selv oppgir at de opplever i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Dette samsvarer også med våre erfaringer. Vi har i flere år bistått kommuner i arbeidet med å forebygge diskriminering, og ser at det ofte er nødvendig med ekstra fokus på disse oppgavene for å oppnå resultater. Undersøkelsen viser i tillegg at kommunene oppgir særligstor usikkerhet rundt forebygging og bekjempelse av rasisme og diskriminering knyttet til samer og nasjonale minoriteter.

Som forvaltnings- og policyorgan kan kommuner ta et tydelig ansvar ved å sette i gang et helhetlig antirasistisk arbeid, og forplikte seg gjennom en handlingsplan. Flere kommuner har allerede iverksatt et slikt arbeid, og begynner å se gode resultater av denne type forpliktelse.

De av oss som opplever rasisme og diskriminering har ofte gode innspill på hva utfordringene er og hva som kan gjøres. Likestillingssenteret KUN arrangerer dialogmøter om rasisme og diskriminering, der berørte og kommunene møtes til dialog og sammen utarbeider tiltak i arbeidet med å sikre trygge kommuner for alle. Vi har sett at dette er viktig. Vi oppfordrer derfor ordfører Pinnerød og et samlet kommunestyre i Bodø til å igangsette arbeidet med å lage en handlingsplan mot rasisme, hets og diskriminering.

Alle innbyggere skal kunne kjenne seg hjemme i kommunen de bor i. Man skal kunne leve sine liv uten å måtte være på vakt mot hets og trakassering. Hendelsen på 17. mai ble en tydelig påminnelse om at så ikke alltid er tilfelle. Som kulturhovedstad i 2024 har Bodø et særlig ansvar for å sikre inkluderende arrangementer der man viser tydelig stolthet over mangfoldet og der alle kan delta trygt. Det er bra med tydelig tale, men handling sier mer enn ord.