Raserte tursti: – Sånn som skjer når noen bare kan ture frem uten å bruke hodet

Kraftselskapet Nordlandsnett lover å rydde opp etter seg.