Raserte to leiligheter. Prisen? 290.000 kroner

Nå må mannen møte i retten.