Forslaget til utbyggingen av Molorota og området rundt er intet mer enn en skam. Har planleggere og politikere helt glemt at det var havet og kystkulturen som bygget byen! I begynnelsen kom alt gods og inntrykk fra andre steder i Norge og verden til byen via havet! Nå skal altså de som i dag opprettholder og bevarer kystkulturen stenges ut fra havet. Mennesker som bruker all sin fritid og ferier til å ta vare på de mange husene, både beboelses hus, brygger, naust og kaier som finnes på de mange tidligere bebodde øyer og holmer langs nordlandskysten, skal altså bli fratatt atkomsten til småbåthavna ved moloen. Veier skal stenges og parkeringsplassene skal brukes til tårn som stenger for både utsikt og ferdsel ned til havet. Hvordan skal de som driver vedlikehold av kystkulturen transportere trelast, maling og andre bygningsartikler ned til båtene når atkomsten blokkeres og gjøres bilfritt? Skal de bære materiellet på ryggen fra City Nord, Abelsen eller XL bygg og utover moloen fram til båten for så å frakte det ut til en eller annen gammel boplass langs kysten?

Hvordan skal en som ikke bor i et av tårnene i sentrum komme seg ned til havna for å kjøpe seg litt reker til lørdagskosen når det ikke er noen parkeringsplasser og veiene er stengt for kjørende? Skal en da ta bussen fra Tverlandet, Mørkved eller Nordsida til byen for å handle ferske reker? De sier seg selv at det vil ikke skje! De vil høyst sannsynlig heller ikke ta bussen inntil sentrum for å spasere på moloen.

Hvis planene som nå skal vedtas på politisk nivå, bli vedtatt er jeg redd for at; for det første kommer inntektene til Bodø havn til å synke dramatisk, på grunn av at båtfolket må finne seg andre havner i nærheten, Bodø båtforening må legge ned sin virksomhet. For det andre vil Bodø sentrum på sikt bli til et dødt sentrum på grunn av hindringen som nå legges på biltrafikken. Isteden skal en altså satse på et område som skal frekventeres av tårnbeboerne som skal promenere langs en molo som i dag har et yrende liv av forskjellige yrkesgrupper og som i framtiden, hvis planene som nå foreligger, blir vedtatt, bli øde og forlatt. Det er forstemmende at de samme planleggerne glemmer byens historie og kystkulturen og heller prøver å framstille sine planer som framtidsrettet og geniale. Men, hvis meningen er å fjerne fritidsbåtene fra bryggene ved moloen så skjønner jeg tanken bak forslagene og da må de være såpass ærlige at de sier det rett ut.