Raser mot klimakur: – Vil rasere landbruket i nord

Antallet husdyr i Nordland kan bli redusert med nesten 90.000 innen 2030.