Raser etter forslag om å nedskalere branntjenesten: – Umenneskelig og uakseptabelt

– Hvis en slik situasjon skulle oppstå vil det ikke være levende å redde. De vil komme for sent.