Feil av Nordland SV om Nord sin satsning på Helgeland

Hanne Solheim Hansen, konstituert rektor ved Nord universitet

Hanne Solheim Hansen, konstituert rektor ved Nord universitet Foto:

Av
DEL

MeningerI en artikkel i Avisa Nordland onsdag 29. mai – Reagerer kraftig på nedtrappingen av Nord universitet. Vi vil ikke tillate dette. – er fylkeslederen i Nordland SV intervjuet om studiestedsstruktur-saken ved Nord universitet.

I artikkelen fremkommer det direkte feilinformasjonen om Nord universitet sin satsing i Mo i Rana. Det skrives innledningsvis at rektor blant annet har lagt fram et forslag som innebærer «kraftig nedtrapping i (…) Mo».

Dette blir gjentatt avslutningsvis i artikkelen, denne gang i form av et sitat fra fylkeslederen: 
– Stokmarknes, Nesna, Mo, Sandnessjøen – Nordland trenger sterke utdanningsmiljø på alle disse stedene, legger fylkeslederen til.

Påstandene om at Nord universitet reduserer sin satsing på Mo er direkte feil. Nord universitet styrker sin satsing på Mo. Blant annet ved å øke antall studieplasser på sykepleierutdanningen.
Nylig skrev dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen, Nord universitet en kronikk (sendt også til Avisa Nordland 22.05.19 – se også eget vedlegg), hvor han presiserer følgende:

«I forslaget til ny studiestedsstruktur legges det opp til en videre utvikling av aktiviteten ved Campus Helgeland. Satsingen på Mo er viktig, og en ytterligere styrking av miljøet ved Campus Helgeland vil langsiktig sett være mer bærekraftig enn dagens svært kostbare studiestedsstruktur på Helgeland. (…) Et sterkere Campus Helgeland gir Nord universitet en langt større evne til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt. (…) Campus Helgeland er mer enn Rana. Det er for hele Helgeland.»

Viser også til Rana Blad sitt intervju med dekan Trine Karlsen ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap i denne artikkelen fredag 17.05.19 – hvor hun blant uttaler følgende:

«- Å samle sykepleierutdanninga på Helgeland i Mo i Rana, er slik vi i Nord universitet ser det, å styrke utdanninga.»

En påstand vi ser går igjen i flere medier er at «Nord universitet legger ned studieplasser i sykepleie og lærer, samtidig som det er skrikende behov for slike kandidater».

Til dette er det viktig for oss å si: Dette stemmer ikke. Det er ingenting i rapporten som sier at vi planlegger færre studieplasser verken for lærer- eller sykepleierutdanningen. Tvert imot mener vi at de strukturendringene som foreslås er en forutsetning for at vi kan opprettholde og øke kandidattallene for disse viktige utdanningene. Gjennom økt faglig kraft er målet at vi kan øke kandidattallene, og også legge til rette for å levere utdanningene desentralisert i regionene.

Artikkeltags