Geolog om det brente området: - Mystisk

Nils-Ove Karlsen og André Nilsen kom i vår over det de trodde kunne være et meteoritt-nedslag på Mofjellet. Nå har de fått svar på steinprøvene, og i helgen var en geolog og gjorde undersøkelser på stedet.