– Det mangler mange millioner kroner for å stoppe elgdøden langs jernbanen