Rådmannen om økonomien i Bodø: – Det er all grunn til å være bekymret

Selv om staten lover å kompensere kommunene for tapene koronakrisen medfører, er Rolf Kåre Jensen klar på at situasjonen er usikker og at krisen blir dyr.