Side 3: Etter overgangen fra FM til DAB har norske bilister opplevd en betydelig økning i antall trafikkmeldinger som automatisk bryter inn når de hører på radio i bilen.

Med FM-nettet slo disse meldingene (TA/TP-meldinger) kun inn om du hørte på NRK P1, mens de nå kan slå inn på alle DAB-kanaler og andre lydkilder som mobilen.

Samtidig som meldingene nå slår inn for flere, som sender NRK Trafikk ut flere meldinger enn før.

Oppleves ofte som irrelevante og irriterende

Side 3 har de siste månedene fått inn en rekke tilbakemeldinger fra lesere som har irritert seg over trafikkmeldinger som bryter inn.

Selve tjenesten oppleves som nyttig, men klagene som går igjen er at det altfor ofte sendes ut meldinger om helt ubetydelige ting – og at det ofte er advarsler om ting som er veldig langt unna.

Flere har uttrykt at de vurderer å skru av TA/TP-funksjonen fordi den har mistet sin relevans, og at vi bør skrive om hvordan man gjør det.

Også i Side 3-redaksjonen har vi lagt merke til at meldingene ofte framstår som støy. Nylig opplevde vi blant annet at vi fikk flere avbrudd med oppfordring for «å se opp for busser som skifter felt» på grunn av bilstans i et kollektivfelt på E18 sør for Oslo. Da befant vi oss nær to timers kjøring unna stedet.

Alle gangene med påfølgende jingel og informasjon om NRKs trafikktjeneste.

– Vanskelig å tilfredsstille alle

Ingholm Gustavsen i NRK forteller at dette er noe de får en del tilbakemeldinger på.

– Vi ønsker selvsagt ikke at det skal bli for mange meldinger slik at folk skrur av denne funksjonen. Terskelen for hva som sendes med TA/TP er noe vi har vurdert kontinuerlig siden vi startet DAB-tj NRK lover DAB-endring: - Kan ikke tilfredsstille alleenesten i januar, og den har blitt justert noe allerede etter tilbakemeldinger fra publikum. Men samtidig får vi også tilbakemeldinger fra bilister som savner informasjon, noe som gjør det vanskelig å tilfredsstille alle. Vi jobber hele tiden med forbedring av trafikktjenestene våre, og forsøker å gjøre de så relevante som mulig, så alle tilbakemeldinger er verdifulle, forteller han.

– Hvor er det dere legger lista for hvilke meldinger som skal sendes gjennom med TP?

– I utgangspunktet er terskelen for TA-meldinger stengte veier, innstilte ferger, hendelser som fører til store forsinkelser – samt situasjoner som fører til fare for liv og helse. Det kan være bil i feil kjøreretning, bil som står uoversiktlig til på en vei med høy hastighet og meldt ulykke som nødetatene er på vei til – altså at ulykkessted ennå ikke er sikret. I tillegg varsles det når disse problemene er over (friskmelding). Men spesielt dette med bilstans på uoversiktlig sted og ikke sikret ulykkessted har ført til for mange meldinger sendt som TA. Disse meldingene vil det nok bli færre av framover, sier han.

Kan ikke gi bedre treffsikkerhet

– Har dere noe arbeid på gang for å begrense det geografiske området meldinger sendes ut til?

– Vi ønsker å tilby lyttere mest mulig relevant informasjon, og for de med TA aktivert som hører på P1 og P1+ (som begge har distriktssendinger) kommer kun meldinger fra fylket de befinner seg i. For alle andre NRK-kanaler og eksterne lydkilder kommer meldinger fra hele regionen. Det er ingen planer om å endre på dette, det ville i så fall medføre en omfattende og kostbar ombygging av DAB-infrastrukturen.

Avbrytelsene er ofte lenger enn NRK ønsker

En annen tilbakemelding Side 3 har fått er at meldingene framstår som lenger enn nødvendig fordi de ofte kommer med en egen jingel og informasjon om NRK Trafikk.

Dette har ifølge NRK en teknisk årsak:

– Vi forsøker å gjøre selve trafikkmeldingen kort og konsis, men det er mange bilradioer som trenger noe mer tid på å sette deg tilbake til det du hørte på når vi har avsluttet TA-utsendelsen, derfor får du jinglen som forteller at du hører på NRK Trafikk. Dette er altså ikke noe vi sender bevisst som TA, men en teknisk årsak i en del bilradioer som vi ikke har kontroll på.