Gå til sidens hovedinnhold

Quo vadis, Nord universitet?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvor går du, Nord universitet?
Det skjer for tiden mye ved universitet som skal tjene hele Nordland. Det vi i den siste tiden har fått lese, er at de økonomiske rammevilkårene er så dårlige at FLU (Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag) ved universitetet må redusere antall ansatte med ca. 35 stillinger, hvorav 25 så snart som mulig. Dette til tross for svaret rektor Hanne Solheim Hansen ga, da hun under høringen på Stortinget angående nedlegging av Nesna og Sandnessjøen som studiesteder, ble spurt hvorvidt årsaken til nedleggelsen var økonomisk. Hun svarte at Nord sin økonomiske situasjon er bra, og det å innvilge mer penger ville ikke ha endret situasjonen.
Når man nå er i denne situasjonen at antall ansatte ved FLU ved Nord universitet (FLU har ansatte både i Bodø, Nesna og Levanger), så synes det svært merkelig å oppdage en stillingsannonse på jobbnorge.no (https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/176653/foersteamanuensis-foerstelektor-i-pedagogikk), der det lyses ut en fast stiling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk ved Nord universitet, FLU, med kontorsted i Bodø. Altså ved det samme fakultetet som er i gang med en prosess der antall fast ansatte skal reduseres med ca. 35 stykker. Og der rektoren har ved styremøtet uttalt at "Vi må lage en plan som vi i verste fall kan bruke i rettssalen", når det gjelder nedbemanningen.
Hva forteller det at samtidig som man holder på å lage en plan som "i verste fall kan brukes i rettsalen", blir også en fast stilling lyst ut ved det aktuelle fakultetet, om kompetansen til ledelsen ved Nord? For meg virker det som om denne fadesen enkelt og greit viser at ledelsen ved Nord ikke innehar den kompetansen som kreves for å kunne lede en institusjon som er fullstendig finansiert av oss, skattebetalere.
Dette "åpningstrekket" fra Nord universitets ledelse i prosessen for nedbemanning fremstår for meg som helt absurd. Hva ønsker ledelsen å oppnå ved dette, ledelsen som fra før har mistet tilliten bl.a. blant de ansatte ved studiestedet Nesna?
For meg er det vanskelig å finne en annen forklaring til denne utlysningen enn totalt inkompetent ledelse. Selvfølgelig kan man, dersom man er glad i konspirasjonsteorier osv., tenke seg at denne utlysningen er lagt ut for å teste f.eks. fagforeningenes vilje/evne til å protestere. Eller at denne faste stillingen kanskje er "skreddersydd" til en person som ledelsen så meget gjerne vil få ansatt i Bodø. Men ingen av disse alternative forklaringer har jeg selvfølgelig noen bevis på. Dermed tenker jeg fortsatt at det faktum at denne omtalte stillingen nå er lyst ut, vitner om total inkompetanse hos ledelsen ved Nord universitet, og at det eneste fornuftige vil være å bytte ut ledelsen.

Kommentarer til denne saken