(Nidaros): Mannen hadde sett for seg en luksuriøs togreise gjennom Norges langstrakte land, og hadde totalt punget ut over 3.800 kroner for turen fra Oslo til Bodø og tilbake.

Men allerede i Trondheim oppsto det problemer. Da passasjerene ankom Trondheim Sentralstasjon fikk de nemlig beskjed over høyttaleranlegget at toget til Bodø var forsinket.

Mannen hevder at passasjerene ble bedt om å vente i avgangshallen, og ikke gå til plattformen før toget var klargjort. Det skal ha tatt nærmere 45 minutter før toget var klar for avgang. Det skal imidlertid ikke ha kommet noen melding før toget gikk. Dermed skal flere passasjerer ha blitt stående igjen i avgangshallen.

Flere av passasjerene skal ha tilbydd seg å ta drosje til neste stasjon for å ta igjen toget, men SJ NORD ville ikke vente på dette.

Dette førte til at mannen og flere av hans medpassasjerer måtte vente 15 timer i Trondheim til neste avgang, som var nattoget til Bodø.

Mannen skal ha fått refundert 928 kroner for billetten som følge av den lange forsinkelsen, men krever i tillegg 999 kroner for sovekupé og 5050 kroner for ventingen i Trondheim.

Ble kastet av toget

Problemene stoppet imidlertid ikke der. For da han kom om bord i nattoget til Bodø oppdaget han at alle sovekupeene var fulle. Mannen satte seg derfor i et sete, men ble senere vekket av konduktøren som ba mannen om å flytte seg ettersom passasjeren som hadde den aktuelle plassen var kommet om bord i toget.

Mannen flyttet seg til et annet sete, men fikk ikke sove og hadde vondt i ryggen. Han flyttet seg på nytt, og fant en svart sofa i familievognen som han la seg på.

Kort tid etter ble han vekket av en politimann som ba ham forlate toget. Mannen ble bedt om å hente bagasjen sin og gå av. I alt stresset som oppsto skal mannen ha mistet iPaden sin i gulvet slik at skjermen ble knust. Deretter skal han ha blitt geleidet ut av toget av to politimenn på Grong stasjon.

Der måtte han vente til klokken 11.00 dagen etter før han kunne fortsette reisen nordover.

– Klager stiller seg kritisk til at en ufør mann kastes av toget midt på natten bare for å ha sovet på feil plass, heter det i klagen til Transportklagenemnda.

Mannen klager også på at komforten ikke var som forventet. Han mener at SJ NORD lovet en «ekstra behagelig reise» ved kjøp av Premium-billett. Selv mener han at det ikke var forskjell på disse setene og standardsetene i toget.

Han var heller ikke videre imponert over maten som ble servert.

«Det ble utdelt en matpakke, men kun med valget mellom kjøttpålegg og geitost.», heter det i klagen. Han viser også til at det ikke var noe alternativ til veganere. Dermed ønsker han refusjon på billetten.

– Var irritabel og oppførte seg truende

SJ NORD har gått gjennom klagen fra mannen.

De bekrefter at noen passasjerer sto igjen i avgangshallen da toget fra Trondheim til Bodø forlot stasjonen.

«Hva som ble sagt på høyttaleren, har SJ ikke nøyaktig ordlyd på, men på monitorene i avgangshallen sto det at det jobbes med klargjøring av toget, og ny avgangstid var satt til kl. 08.05. Toget kjørte kl. 08.07», heter det i tilsvaret.

SJ NORD bekrefter også at mannen måtte vente til neste avgang som var med nattoget klokken 23.05.

«På nattoget ble det forsøkt å finne en ledig sovekupé til klager, men disse var utsolgt. En passasjer ble flyttet på slik at klager kunne få en toseter for seg selv. Men da hadde klager gått og lagt seg på gulvet i lekerommet.», skriver de i tilsvaret.

Videre skriver de at konduktøren hadde forsøkt å få mannen til å flytte seg, men at han skal ha blitt aggressiv og oppført seg truende og at han nektet å gjøre som togpersonalet sa. Derfor ble politiet kontaktet.

«Politiet kom ved Grong stasjon, og da gikk klager ut uten noen form for basketak. Det var ingen som var fysiske med klager under denne turen. Klager var irritabel og sint og oppførte seg truende overfor personalet allerede fra innsjekking i Trondheim.», skriver togselskapet.

Mannen selv avviser dette.

SJ skriver at de har forståelse for at turen ikke ble som forventet da han ble stående igjen på stasjonen i Trondheim, og ga ham på bakgrunn av dette refusjon for togbilletten på denne strekningen.

Han fikk også refundert 200 kroner ettersom han var misfornøyd med Premium Pluss-vognen han hadde bestilt fra Trondheim til Oslo.

SJ mener på bakgrunn av dette at mannen ikke har krav på mer refusjon. De viser også til at de ikke har kjennskap til at mannens iPad skal ha blitt ødelagt.

Transportklagenemnda har behandlet den omfattende klagesaken, og har konkludert med at mannen ikke har krav på full refusjon.