De 22 kilometerne med ny jernbane koster til sammen 36,8 milliarder kroner, og kutter reisetiden mellom Oslo og Ski med 11 minutter. Det betyr en statlig investering på 3,3 milliarder kroner for hvert eneste minutt i redusert reisetid.

Jeg tror det var mange nordlendinger som lot seg provosere at åpningen av Follobanen når man i Nordfold har Europaveier av en slik standard som E6 i Sørfold, sier Refnes til AN.

Refsnes er også gruppeleder for SV i Nordland fylkesting og slett ingen motstander av å bygge ut jernbanen, men reagerer på den enorme pengebruken på det sentrale Østlandet fra en regjering som ikke fant plass for eneste krone til E6 gjennom Sørfold på neste års statsbudsjett.

Refsnes og brukerne av E6 er ikke de eneste som har grunn til å føle seg provosert. Pengebruken er ekstrem, og den kommer altså i et allerede overbefolket Oslo-område.

Selv det samferdselsprosjektet i Salten som har fått penger, "Ny by-ny flyplass" blekner totalt i sammenligning: Man kunne flyttet rullebanen i Bodø fem ganger frem og tilbake, for de 11 minuttene befolkningen i Oslo sparer.

I Tromsø ba man om tre milliarder i en byvekstavtale og fikk 300 millioner. Og en enkelt flybillett innad i Nord-Norge ender for på over 10.000 kroner.

Regjeringen skal ha for å ha senket ferjeprisene, men også det blekner totalt i forhold til pengebruken på Østlandet.

Den enorme pengebruken i Oslo-området setter småligheten i norsk distriktspolitikk i et spesielt lys.

Slik gir man i stadig økende tempo, under skiftende regjeringer, sentraliseringen av Norge et ansikt.

Og slik legger man til rette for at enda mer av den norske befolkningen kan selge husene sine i distriktene med tap, og flytte til det sentrale østlandsområdet - for å ta i bruk Follobanen.

Dette bør bekymre alle politikere med røtter i nord, ikke minst de som sitter på Stortinget.

I stedet for å peke på hverandre i et forsøk på å fordele skyld, bør representantene fra Nord-Norge nå samle seg på dette nullpunktet og legge en felles og samlende strategi derfra.

Det fortjener den befolkning de er valgt for å representere.

Aase Refsnes er inne på det samme. Det som nå skjer viser at vi er nødt til å stå sammen når de store samferdselsprioriteringene skal gjøres, sier hun til AN.

Derfor oppfordrer hun og fylkestinget i Nordland både politikere, kommuner, næringsaktører og organisasjoner til å bli med i arbeidet for å realisere ny E6 gjennom Sørfold.

Det er en oppfordring det er lett å slutte seg til. Ny E6 er et ekstremt viktig tiltak for å opprettholde bosettingen i Salten, og hindre at alle flytter til Oslo.

Regjeringen er alt i gang med å jobbe ut et revidert nasjonalbudsjett og snart begynner arbeidet med statsbudsjettet for 2024.

Derfor er det nå kampen for E6 må føres, og den kampen kan ingen andre enn oss selv ta.