Den grønne ideologien, som har smittet en mengde politikere i EU/EØS, USA, Canada og Australia, begynner nå å vise sitt sanne ansikt. Media har allerede dekket opptøyene i Sri Lanka, men uten å fortelle oss at det er den grønne ideologien som har trigget protestene.

At vi nå har tilsvarende opprør i Nederland uten at norske media sier et knyst om dette, er i beste fall merkelig. Grønn-ideologene som har infisert NTB og NRK ser ut å dekke over problemene i dette sentrale, europeiske landet. Her har regjeringen bestemt at bøndene må trappe kraftig ned på CO₂- og nitrogen-utslipp, med det resultat at 1/3 av gårdene må legges ned. Slik politikk er mildt sagt upopulær. Derfor har det vært fredelige protester i flere uker, men nå trappes dette opp.

Bønder i Nederland har blokkert distribusjonssentre for supermarkeder i fortsatte protester mot nye miljøreglene, som sannsynligvis vil sette mange av dem ut av drift.

Fiskere blokkerte mandag (4. juli – 2022) havner for å vise støtte til bøndene. Blokaden forhindret ferger i å seile til nesten alle Vadeøyene utenfor landets nordlige kyst og forårsaket lange forsinkelser, rapporterte rederier.

Også på mandag brukte bøndene traktorer og store høyballer for å blokkere innganger til supermarkeds distribusjonssentraler, ettersom sammenslutningen av mathandlere advarte om flaskehalser i forsyningen. Aksjonen var kunngjort på forhånd, med bønder som ba om at «hele landet skulle bli lammet».

Flyplasser hadde også forberedt blokader på adkomstveier. Trafikken langs det meste av landets tette veinett ble rapportert å være normal. Politiet sa at de ville gripe inn hvis demonstranter beveget seg for å blokkere tilgangen til Schiphol internasjonale flyplass nær Amsterdam.

Andre sektorer, inkludert bygg og anlegg, har også blitt rammet. Tiltak for å dempe ammoniakken som genereres av husdyrhold utgjør en betydelig del av regjeringens planer. Nitrogenutslippene skal kuttes med over 70 prosent i områder nær naturvernområder. Ifølge myndighetenes anslag kan dette føre til nedleggelse av rundt 30 prosent av husdyrbrukene.

En kjennelse fra 2019 fra landets høyesterett fikk regjeringen til å pålegge tiltakene.

Hvilke regjeringer i Europa tenker matforsynings-beredskap?

Lenke: https://www.dutchnews.nl/news/2022/07/teargas-and-dogs-break-up-farmer-protests-blockades-continue/