Gå til sidens hovedinnhold

Protest mot Gildeskål formannskaps vedtatte forslaget av 27.11.2019 om nedleggelse av Nygårdsjøen Eldresenteret

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nygårdsjøen & omegn Arbeiderlag behandlet i styremøtet 9.12.2019 Gildeskål formannskapets vedtaksforslag om å legge ned Nygårdsjøen Eldresenter fra 01.04.20.

- Vi protesterer med dette på at Nygårdsjøen Eldresenter foreslås nedlagt og dermed foreslås ofret for å berge kommunens dårlige økonomiske situasjon!
- Vi protesterer også på at en på forhånd for dårlig handtert kommuneøkonomi skal berges ved at noen av de svakeste i kommunen skal måtte “betale” for dette.

Eldresenteret står for trygghet både for de fra området som bor der i dag og for de som klarer seg hjemme, men vet at problemer kan komme i nær fremtid. Det står for trygghet for de som klarer seg godt hjemme, men som vet at om de trenger hjelp en dag, kan de da likevel fortsatt få bo i området å slippe og flytte herfra. Og det har betydd trygghet for mange siden 1984.

Siden lønnsmidler er den største innsparingen, men ingen ansatte skal sies opp, bare flyttes til annet arbeidssted, blir ikke lønnsmidler innspart ved nedleggelse av Nygårdsjøen Eldresenter.
Om ikke alle rommene er utleid pt, oppfordrer vi isteden til å pusse opp ledige rom, om det trengs nå etter 35 års bruk. Videre oppfordrer vi til aktivt å tilby utleie til både kommunens og nabokommunenes innbyggere, dersom rom fortsatt blir stående ledig.

Selv om forslaget om nedleggelse beskrives som midlertidig, er det vanskelig å tro på at dette eldresenteret vil bli gjenåpnet, dersom det først blir nedlagt, fordi det anses som fordelaktig å samle mest mulig av slike botilbud og boenheter i kommunesenteret Inndyr.

Det er tidligere i møtesammenheng i bygda gitt oss signaler fra administrasjonen om ønske om nedlegging av eldresenteret her og så isteden bygge omsorgsboliger på Inndyr.
Den økonomiske situasjonen for kommunen slik den framkommer ved rådmannens forslag til budsjett for 2020, den politisk behandling og vedtak fra posisjonen så langt, gjør at vi ser oss nødt til å si fra hva vi synes om denne prioriteringen.

Ved representant fra Høyre, Gildeskållista og Frp ble forslaget i formannskapets møte 27.11.20 vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer fra Ap og Sp, slik, kopi fra protokoll:

”Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet på vegne av H, GL og Frp følgende forslag til endringer:
Da det over tid har vært, og fortsatt er, ledigkapasitet totalt sett på eldresentrene og GIBOS, foreslås det av økonomisk årsaker å stenge ned Nygårdsjøen eldresenter inntil videre. Dette gjøres ved at berørte beboere overflyttes til andre omsorgstilbud og at de berørte ansatte overføres til andre kommunale pleietjenester slik at ingen mister pleietilbud eller jobb. Overflyttingen gjøres gjeldende fra 01.04.2020. Med dette tas budsjettet ned med kr.2.250.000,-. Det vises for øvrig til pkt.4. i rådmannens innstilling og i en videre vurdering av omsorgsstruktur vil eldresenteret bli vurdert sammen med resten av pleietjenesten.”

Nygårdsjøen Eldresenter ble planlagt og bygd av Saura Helselag og gitt til Gildeskål kommune, da det sto ferdig i 1984 . Tomta ble gitt gratis til formålet av 2 grunneiere og den ble ferdig opparbeidet på dugnad. Ved div. arrangement ble det jobbet mye dugnad for å skaffe penger til bygget. Det ble i tillegg gitt penger fra private i området her, fra andre med tilhørighet til bygda og pengegaver ble gitt også fra lag og foreninger.
Verdien av tomt, dugnad og av alle pengegavene ble så gitt vederlagsfritt til kommunen.
Da Gildeskål kommune overtok bygget, overtok de det kun med et lån på vel 2 mill. kr..

Kommentarer til denne saken