Skriver Annelise Bolland i kommunen, som overskrift over en forklaring på hva som har skjedd, og hva som skal skje. Bakgrunn for at arbeidet med å sette i gang arbeidet med «kulturhavna» er å kartlegge og utvikle muligheten for å tilrettelegge og utvikle fiskerhavna og Bodø gjestehavn!

Dette rimer jo ikke akkurat med alle de øyeblikkelige protestene som kom fra fiskerbransjen og deltakerne. Heller ikke når Bodø gjestehavn omtrent samtidig ble utnevnt til landets beste gjestehavn

Så sier hun også, noe ullent, at det innenfor planperioden skal være en mer offensiv planlegging og bruk av Moloveien. Og så kommer kanskje den egentlige tanken, Bodø som kulturhovedstad i 2024.

Moloveien som et »byrom» der mennesker prioriteres fremfor bil?

Mon tro hvem som benytter dette nye «byrommet» på en skikkelig høst- eller vinterdag? Da må det i så fall innglasses, og da er jo idyllen borte!

Da er vel også hele anlegget fullstendig bilfritt med de ulemper dette har.

En vidreutvikling av fiskerhavna er et glimrende og etterlengtet foretak, men ikke avhengig av Moloveiens endring. Tvert i mot trengs der parkeringsplasser!

Småbåthavna driftes av Bodø Båtforrening sier hun, men hva skal de drifte dersom båtplassene forsvinner eller i alle fall desimeres?

Det er mulig at svært mange av oss vanlige bybeboere ikke helt 100% har klart å sette oss inn i sakens finere detaljer, men hvordan skulle de klart det. Her er svært mange som aldri benytter Bodø kommunes datasider. Noen da de ikke har datamaskin, eller ikke klarer å navigere seg gjennom irrgangene der.

Jeg ser det var varslet oppstart av regulering av kulturhavna den 1.5.21. Med frist for innspill 3.6.21. Hvor og hvordan har flere spurt? Kommunens hjemmesider?

Jeg ser det bebudes et nytt åpent møte der forslaget til reguleringsplan presenteres Jeg, og flere med meg, håper forslaget legges frem i biblioteket minst en uke på forskudd, og at dette annonseres både digitalt og i AN på god og lett synlig plass, og samtidig med dato for møtet.

Der er en god del av byens beboere som synes dette nå går for langt, samtidig som noen selvfølgelig synes dette er positivt. Blir det f.eks tatt en spørreundersøkelse først, eller er det uinteressant hva byens beboere mener?