Gå til sidens hovedinnhold

Professoren utviser en akademiske arroganse overfor folk som står utenfor Akademia og som er uenig med han

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er selvsagt fornøyelig å ha lurt litteraturviter Nils Magne Knutsen på nytt ut i avisspaltene for en siste gang, i denne omgang, I hans innlegg i Avisa Nordland 9. august går det som forventet på tomgang, men allikevel ispedd meget interessante innrømmelser.

Jeg har i mine innlegg forsøkt å få fram at flere forskere både innen idehistorie, teologi, kirkehistorie, litteraturvitenskap, rettsvitenskap, fag- og lokalhistorie gradvis har fått fram et annet bilde av den historiske Dass. Litteraturprofessoren fra Tromsø har imidlertid holdt igjen på det gamle ahistoriske bildet av sin kjære presteskikkelse.

Innrømmelser. Vi får derfor ta det som et framskritt at også Nils Magne Knutsen omsider er med på at Dass ikke var noen folkedikter og at:

«Det er mulig å argumentere for at deler av Nordlands Trompet er skrevet for embetsstanden, men det er jo ikke embetsstanden teksten handler om, det er allmuen».

Alstahaugpresten dikter om folkene i nord, men det er med ryggen mot den nordnorske allmuen. Ja, en allmue som skildres i lavstil, som det heter blant litteraturvitere. Petter Dass dikter med en solid avstand til fiskebøndene i nord, for han er de et folkeslag som nærmest må unnskyldes for sin enfoldighet.

Bergenshandel. Skulle man trekke fram andre embetsfolk fra nordnorsk historie som virkelig skildres vanlige folk med medfølelse, omsorg og innlevelse, kan lensinnehaver Erik H. Schønnebøl nevnes – en mann som i 1591 forfattet en beskrivelse over Lofoten og Vesterålen med stor vekt på fiskernes livsvilkår. Det samme kan sies om Dass sin samtidige, Hans H. Lilienskiold, som var amtmann i Finnmark på slutten av 1600-tallet. Lilienskiold ønsket å endre handelsforholdene i nord til folks beste. Enkelte embetsmenn i Finnmark stilte dessuten med egne kornforsyninger under den verste hungersnøden i fiskeværene langs Vest-Finnmark kysten på 1600-tallet. Dass, derimot, var med på å forhøye landskylda i nødsår mot slutten av 1600-tallet. Vi kjenner heller ikke til at Dass gjorde noe for å endre etablerte handelsforholdene, som han sjøl var en del av.

Mens lagmann Mandrup P. Schønnebøl fra Bodø og Steigen reddet kystkvinner og jentebarn fra å bli brent på bål som trollfolk, så befalte Petter Dass at slike folk skulle utryddes fordi de sto i ledtog med satan. Som prest blir Dass en tilbakeskuende, bakstreversk representant for tidens luthersk ortodoksi.

Fattigdomsbildet. Nils Magne Knutsen liker å omgi seg med ordet «fattig» når han omtaler Petter Dass. Blant de 20 norske studentene som skrev seg inn på prestestudiet i København i 1666, finner vi Petter Dass. Alle disse kom selvsagt fra velstående kår. Petter Dass hadde den særdeles mektige Falck-slekta i ryggen. Og slik fortsatte det utover 1600-tallet inntil Dass endte opp som en meget velstående person innen en familie som var blant de rikeste i Nord-Norge i sin tid.

Oppfatningen av Petter Dass som en folkekjær og raus presteskikkelse med omsorg for lokalbefolkningen holder rett og slett ikke lenger. Han var derimot en av de rikeste i Nord-Norge og kjempet for å styrke sine økomimiske standsinteresser - en prest som hadde lite til overs for kystbøndene i nord. De ble møtt med budskap om underdanighet, mistro og et strengt lydighetsregime uten snev av omsorg.

Selvkritikk. Nils Magne Knutsen har systematisk unngått å svare på mine spørsmål. Det får stå sin prøve. Det som derimot ikke er greit er professorens akademiske arroganse overfor folk som står utenfor Akademia og som er uenig med han. Her er det virkelig behov for kritisk sjølrefleksjon.

Fotball. Gjennom sommerens meningsutveksling om den historiske Petter Dass har jeg mottatt flere reaksjoner, blant annet denne fra folk i Bodø: «Hva for motiv som lå bak sommerens disputt angående P. Dass: Hvorvidt Dass var en drittsekk eller ikke, er egentlig av underordnet betydning, i forhold til hva som blir antydet i mer uoffisielle, private kretser: At det egentlig dreier seg om en erstatning for manglende spenning rundt TILs innsats i Eliteserien». Godt poeng – kanskje slik motiver som lå bak!

«Vær hilset i internæts bevandrede Mænd.

Her skal i finde tægnede fortellinger om hvorlædes jeg kiæmper haardt mod Fanden, Trold og allskens Udtysker her i den ellers saa skiønde Nordlandske natur!

- Ærbødigst, æders kiære P. DASS»

(Fra webstedet dazz.no)

Kommentarer til denne saken