I september startet det nye lakseslakteriet på Arnøy produksjonen, et slakteri eid av Salten N-950 AS.

Noe som betyr at opp mot 20 vogntog om dagen, fullastet med laks, benytter seg av fylkesvei 838 og fylkesvei 17 for å transportere laksen til Bodø og videre ut i globale markeder.

Nå mener ordfører i Gildeskål, Bjørn Magne Pedersen (H), og kollegaen i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), at det er på tide med en fergerute fra Arnøy til Bodø. Blant annet for å skjerme veiene som nå benyttes mellom Arnøy og Bodø.

– Dette er et stort ønske fra oss i Gildeskål. Med det nye lakseslakteriet på Arnøy har man utvidet med 300–400 millioner. Per nå er fergetransporten mellom Arnøy og fastlandet sprengt, noe som gjør at Nordland fylkeskommune er nødt til å se på flere turer på den ferga som allerede eksisterer. Det optimale vil være å få laksetrailere direkte med ferge fra Arnøy til Bodø, sier Pedersen til Avisa Nordland.

Logistikknav

Ida Pinnerød slutter seg til sin ordfører-kollega i sør og mener den nye fergeruten vil styrke Bodøs stilling som logistikknav for laksenæringen i regionen.

– Det er klart at alle tiltak som bidrar til mer aktivitet i og rundt kommunegrensen vil være viktig for Bodø. Dette er et slikt tiltak, sier Bodø-ordføreren.

Og legger til:

– Det er ekstra bra med slike prosjekter der man kan gå hånd i hånd med nabokommunene våre. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle. Næringslivet er grenseløst, og dette tiltaket vil være et godt eksempel på dette.

Ikke dimensjonert for trafikken

Opp mot 20 vogntog fra Arnøy hver dag vil bety en stor mengde tungtrafikk gjennom kommunesenteret i Gildeskål, Inndyr.

– Her er det blant annet skoleunger som går fra og til skolen. Det optimale vil være å få bort denne trafikken. Fylkesvei 838 er heller ikke dimensjonert for denne typen trafikk. Så trafikksikkerheten er også et poeng, sier Pedersen.

Utviklingen NHO Nordland ser for seg over tid:

År: Tonn: Antall vogntog:
2018 17,6 millioner kilo laks 980
2019 24 millioner kilo laks 1.300
2020 26 millioner kilo laks 1.400
2021 14 millioner kilo laks Stengt første halvår grunnet ferdigstillelse av nytt slakteri.
2022 35 millioner kilo laks 2.000
2023 40 millioner kilo laks 2.200
2024 45 millioner kilo laks 2.500

Salten regionråd – et forum som både Pinnerød og Pedersen sitter – har nå gått sammen om en uttalelse hvor de ønsker den aktuelle fergeruta høyt prioritert i Regional transportplan for 2022–2033 – en slags lillesøster til Nasjonal transportplan (NTP), på fylkesnivå.

– Vi har vært i flere møter med fylkeskommunen. I de første møtene hørtes det ut som et prosjekt som var umulig å få til, forteller Pedersen.

Fylkeskommunen på gli

Men i de siste møtene har fylkeskommunen kommet mer på gli. Pedersen mener at nestlederen i fylkesrådet sine signaler da han var på åpningen av lakseslakteriet i Gildeskål, var positive.

– Der sa Svein Eggesvik at den aktuelle fergeruta ville bli vurdert, sier Pedersen.

Ida Pinnerød har også klare forventninger.

– Det er en viktig offentlig oppgave å legge til rette for næringslivet, jobbskapning og vekst. Fergeruta vil være en stor samfunnsgevinst, sier hun.

At en fergeforbindelse mellom Bodø og Arnøy vil legge til rette for næringslivet, er ikke Elnar Holmen i tvil om. Han er administrerende direktør for Bodøregionens Utviklingsselskap (Brus).

– Dette vil gi to ting: Stor verdiskapning i aksen mellom Bodø og Arnøy, og man fjerner hundrevis av vogntog som i dag går mellom Inndyr og Tverlandet, sier Holmen og legger til:

– Med fergeruta kan vi få det raskt over på toget eller ut med fly, direkte fra Bodø.

Et kinderegg

En annen viktig næringslivsaktør, NHO-direktør Daniel Bjarmann-Simonsen, mener fergeruta er et kinderegg.

– I dag er det slik at alt kjøres på veiene og 75 prosent av denne transporten går til Bodø. Denne forbindelsen er derfor en klimasak, en veisikkerhetssak og en verdiskapningssak.

For NHO er dette et av de viktigste tiltak av de hundre prosjektene som er på tegnebrettet i Nordland. Som tabellen ovenfor viser, vil antall fraktede tonn øke fra 17,6 millioner kilo til 45 millioner kilo i en syvårsperiode.

– Vi håper at fylkeskommunen behandler dette så raskt som mulig. Dette fordi slakteriet på Arnøy er oppe og går med full produksjon, sier Bjarmann-Simonsen.