Gå til sidens hovedinnhold

Prisøkning på restavfall

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bjørn Roald Olsen tar i sitt leserbrev i Avisa Nordland opp den kraftige prisøkningen renovasjonsgebyret har hatt de siste tre årene. Som styreleder i et borettslag oppleves dette som vanskelig da det ikke er mulig å forutse i budsjettprosessen.

Vi har forståelse for at dette er nødvendig informasjon når budsjettet for neste år skal settes opp, og derfor informerer vi blant andre Nobl hver høst om prisendringene som kommer påfølgende år. I tillegg kan prisinformasjon hentes fra våre hjemmesider når budsjettet er godkjent i representantskapet medio november.

Olsen spør om videre om det er ufint å be Iris om en forklaring utover det å gi kundene skylda for kostnadsøkningen; Kan det være at svarene finnes i Iris egen organisasjon? I de mange forskjellige virksomheter/datterselskaper. Det er aldri ufint å spørre om en forklaring, det er rett og slett rimelig å kunne be om det. Først og fremst: innsamling, behandling og avsetning av husholdningsavfallet kan ikke blandes sammen med driften i konsernets øvrige kommersielle datterselskaper. Husholdningsrenovasjonen er basert på selvkost, som vil si at inntekter (renovasjonsgebyret fra innbyggerne) skal dekke kostnadene ved å tømme fem avfallstyper hjemme, drifte alle Saltens miljøtorg og betale kostnader for å få gjenvunnet husholdningsavfallet, og alt avfall som leveres gratis på miljøtorgene som f. eks farlig avfall og trevirke.

Iris kan helt sikkert bli enda mer effektiv på innsamling, noe vi også jobber med hver dag – både ved å tenke optimalisere måten vi samler inn avfall på i dag og jobbe med utvikling av løsningene for framtidens Salten. Men det er ikke dette som driver prisene oppover: Svaret på hvorfor kostnadene økes er at det koster mer og mer å behandle og gjenvinne avfallet, og at avfallsmengdene øker. Avfall er en handelsvare som påvirkes av svingninger i det internasjonale markedet. Mens Iris f. eks fikk godt betalt i 2017 for å sende fra oss papiravfall innsamlet fra husholdningene i Salten, må vi i dag betale flere hundre kroner per tonn for å bli kvitt papiret. Differansen er på mange millioner kroner.

Samtidig legges det klare føringer fra myndighetene om at det skal koste mer å ikke sortere avfallet ved at det er innført forbrenningsskatt på restavfallet. Og signalene både i Sverige og her hjemme er entydige. Denne skatten vil øke merkbart i årene som kommer, noe som vil påvirke avfallsgebyret også for oss i Salten.

Kommunene i Salten, som er Iris sine eiere, har et langt sterkere fokus på bærekraft og miljø enn tidligere. Avfall som ressurs skal utnyttes bedre ved at enda mer skal gå til materialgjenvinning, altså inngå i produksjon av ny produkter. Målet er å få ned mengden restavfall som sendes til forbrenning.

Avgiften på dunker med fire hjul er skrudd betydelig opp, nettopp fordi dette gir muligheten til å velge å kaste mye restavfall og det er også bakgrunnen for at deres borettslag opplever å få en rimelig stor økning i gebyret. Husholdninger som sorterer ut papp/papir, plastemballasje, matavfall og glass og metallemballasje vil de fort oppleve at de kan gå ned på dunkstørrelsen og dermed redusere renovasjonsgebyret sitt.

Iris ønsker å ha en god dialog med kundene våre og skape forståelse for hvilke premisser og målsettinger som gjelder for den jobben vi gjør på vegne av de ni kommunene i Salten. Gjennom tilbakemeldinger kan vi forbedre våre tjenester. Derfor ønsker vi å invitere deg Bjørn Roald Olsen på besøk til oss i Vikan slik at vi kan få høre mer om dine synspunkter, ta en gjennomgang på hva som er bakgrunnen for prisøkningen, gi innspill på hvordan ditt borettslag kan optimalisere antall dunker og dermed få et lavere gebyr. Vi håper du tar imot invitasjonen.

Kommentarer til denne saken