På lørdag fortalte AN Aleksander Jakobsens historie.

Den 35 år gammel småbarnsfaren fra Bodø var i september 2018 involvert i en alvorlig trafikkulykke. Den resulterte i 40 beinbrudd i blant annet i ansiktet, og en hjerneskade.

Operasjonen var vellykket, men Aleksanders vei tilbake til et normalt liv var alt annet. Plaget av sterke smerter ble han satt på en dose av ulike smertestillende opiater, flere av dem kjent for å være svært avhengighetsskapende.

Den sterke doseringen av smertestillende slo da også Aleksander helt ut, uten egentlig å fjerne smertene. Et tilfeldig møte med en ortoped førte til at han i stedet tok i bruk en cannabisekstrakt som blant annet brukes i behandlingen av MS.

Aleksander beskriver det som en «aha-opplevelse»: – Medikamentet ga meg økt kontroll på kroppsdelene, som igjen resulterte i at jeg kunne gjøre mer, uten å slite meg helt ut.

En lykkelig løsning for alle parter skulle man tro, men da resepten skulle fornyes, fikk Aleksanders beskjed om at han ikke ville få skrevet ut mer av cannabisekstrakten.

I stedet ble han satt på andre, sterke opiater. Det førte til nye smerter, og Aleksanders liv ble igjen satt på vent.

Slik er situasjonen fortsatt; Aleksander Jakobsen foreskrives sterke opiater, som må gis i stadig større doser for å beholde sin effekt, med stadig økende fare for avhengighet.

Han kunne valgt å benytte seg av cannabisekstrakten, men måtte da betalt for det selv. En utgift på 3.000-5.000 kroner i måneden.

Aleksanders historie reiser en rekke spørsmål. Dessverre nekter hans leger å bidra til å besvare dem, selv om Aleksander har løst dem fra taushetsplikten. Det er skuffende, og ødelegger for en opplyst debatt.

AN skal heller ikke påberope seg noen ekspertise på området, men det må åpenbart være større fare for avhengighet ved bruk av opiater enn cannabisekstrakter.

Stadig flere stater i USA legaliserer nå medisinsk bruk av cannabis, i takt med landets opioid-pandemi tar stadig flere liv. To av hovedsynderne der er oksykodon og fentanyl. Begge har vært og er gitt Aleksander.

Det kan derfor ikke være av hensyn til faren for avhengighet han nektes cannabis. Kanskje handler det heller om feilplasserte prinsipper?

Den mest nærliggende andre forklaring er at dette handler om å spare penger. Det gjør i så fall ikke saken noe bedre.

Pasientens beste må alltid stå i sentrum, også der det koster litt mer å gi en behandling som effektivt demper smertene. Og pasientens egen opplevelse av smertene må tillegges stor vekt.

Det synes ikke å skje når det gjelder Aleksander og det er uakseptabelt i et velferdssamfunn.