Nå må det snart være nok med promotering av homofili/ pride/ trans/ kjønnskorigering/ m.m.

Man skulle tro ar det er et flertall av homofile og de mange avarter dette medføre i vårt land. Uansett media man går inn på så er de oversvømt av reklame og uttalelser om disse sakene. Ja, til og med når skal inn på vipskontoen så lyser den forkvaklede regnbuen. Går man inn på filmoversiktene så er det homofile parforhold det handler om. Også i prateprogram, for f.eks. Lindmo, så ble det stadig innbudte gjester med trans/homofil legning som fikk breie seg i all offentlighet.

Det er jo ganske innlysende at det er sterke organisasjoner ( med betydelig offentlig støtte) og likeså sterke personlighet på kulturelitens øverste hylle som forsøker å få den norske befolkning bli indoktrinert med deres syn og teorier. Og dessverre ser vi også at det er ingen politiker på topplanet som tør å gå mot strømmen, løfte sin Røst for å advare mot dette som er i ferd med å forsøple befolkningen.

De som forfekter disse teoriene kaller det mangfold og inkludering. Men det som skjer er splitting og avvisning av de som ikke er enig I ideologiene. Det ropes høyt om forsøpling og forurensning, ødeleggelse av miljø og klima på det materielle plan. Det er vel og bra. Men forsøpling og forurensning på det åndelige og etiske plan, er det dørgende stilt. Ikke engang Den norske kirke med biskopene i spissen løfter sine røster. Nei, tvert imot, de allierer seg med disse nedbrytende krefter. En skremmende utvikling som vil få store og ødeleggende konsekvenser for vårt lands befolkning.