Det slår meg at svært store deler av mediebildet vi har i Norge, ikke nødvendigvis har fokus på mange saker som burde være av svært høy interesse for offentligheten.

Tidligere når noen sånne påstander har vært slengt ut av blant annet meg, så har dette blitt kalt konspirasjonsteorier. Men når nyhetskilden er EU-parlamentet, så syntes jeg dette ikke henger helt på greip.

Ta for eksempel COVID-19. Den 10. oktober i år, var det innkalt til høring av Albert Bourla, CEO i Pfizer, verdens største produsent av legemidler og også av COVID-19 vaksine.

Der viste det seg at han nektet å la seg utspørre. Svært betenkelig, da EU-kommisjonen har svært mange spørsmål knyttet til COVID-19 vaksinen, på generelt grunnlag. Det er tidligere kommet fram at Moderna, da de søkte om tillatelse i EU for sin COVID-19 vaksine, la blant annet til grunn, tester som hadde vært utført i 2017! Hvordan er dette mulig? spør de seg.

Da de tidligere spurte Pfizer om de hadde testet for om deres vaksine stoppet spredningen av viruset, var svaret overraskende, nei. Så hvordan kan de da hevde at vaksinen gjør dette? spør de seg.

Når en i tillegg oppdager nyheter som avdekker at COVID-19 dødstallene har vært bevisst blåst til himmels, blant annet i Storbritannia. På Sky News, ble det for et par uker siden publisert en rapport fra begravelsesbyråene, der de så en mismatch mellom de offisielle dødstallene og antall begravelser og kremasjoner. De offisielle tallene viste til overdødelighet, mens begravelsesbyråenes tall viste til betydelig underdødelighet i pandemi perioden 2020/2021. Det samme gjør de etter hvert i en rekke andre land, der iblant USA.

Så hvor er disse nyhetene forsvunnet i det norske nyhetsbildet og hvor er nå redeligheten i nyhetene vi får presentert?

Jeg er redd for at dette bare er toppen av isfjellet. Min påstand er at norsk presse ikke er så fri som det hevdes.