Populært spisested fratatt bevillingen med umiddelbar virkning. Nå har politikerne utsatt saken