Populær turistattraksjon stenges for godt

Fykantrappa stenges for godt. Det er klart etter en gjennomgang av en samlerapport fra konsulentselskapene Cowi og Taulus etter ei befaring av Fykantrappa og terrenget i juni i fjor.