100 nye studieplasser til sykepleie - Nord universitet får ingen nye plasser

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen og KrF blitt enige om å sette av midler til 100 nye studieplasser til 3-årig sykepleierutdanning, som fordeles på studiesteder over hele landet, og til 21 stipendiater (rekrutteringsstillinger) ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet.

Dette skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

- Vi har hatt god kontakt med de aktuelle institusjonene for å sikre at de ikke bare kan levere utdanning av høy kvalitet ved studiestedet, men at de også har mulighet for å gi studentene relevante og spennende praksisplasser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.

De har fordelt de nye studieplassenen med hensyn til behov. Det betyr at det ikke blir nye studieplasser til Nord Universtitet.

- Det er stort behov for å utdanne flere sykepleiere, og jeg er glad for denne enigheten. I fordelingen av studieplassene har vi tatt spesielt hensyn til at det er behov for flere sykepleiere på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Nybø.

I fordelingen av rekrutteringsstillinger blir Nord Universitet tildelt fem stillinger.

- Regjeringen er opptatt at vi skal ha et bærekraftig velferdssamfunn og også universitetene og høgskolene våre må bidra til det. Både studieplassene og rekrutteringsstillingene vil være med på å ruste regionene for fremtiden, avslutter Iselin Nybø.

Fordelingen av studieplassene blir slik:

InstitusjonFordeling
Universitetet i Tromsø

20

Universitetet i Stavanger

20

Høgskulen på Vestlandet

15

Høgskolen i Innlandet

10

VID

15

Høgskolen i Østfold

10

Universitetet i Agder

10

SUM

100

Fordelingen av rekrutteringsstillingene blir slik:

InstitusjonAntall midlertidige stillinger 2016Fordeling stillinger 2018
Nord universitet95
Universitetet i Agder137
Universitetet i Stavanger169
SUM3821

Artikkeltags